ČSÚ: Za celý rok 2019 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně zvýšily o 4,8 %

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 3,9 %, bez očištění o 4,8 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,4 %.

Za celý rok 2019 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně zvýšily o 4,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v prosinci reálně o 0,4 %, přičemž za potraviny vzrostly o 1,2 % a za pohonné hmoty o 0,7 %, naopak za nepotravinářské zboží klesly o 0,2 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 3,9 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,0 %, za potraviny o 1,5 %2) a za pohonné hmoty o 0,8 %. V prosinci 2019 bylo o jeden pracovní den více než v prosinci 2018.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 %, za pohonné hmoty o 2,1 % a za potraviny o 0,9 %2).

Růst byl ovlivněn především vyššími tržbami internetových obchodů a zásilkových služeb3) (o 19,4 %). Předvánoční prodej se výrazněji projevil ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (růst tržeb o 8,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 7,2 %). Tržby rostly rovněž v prodejnách s oděvy a obuví (o 2,9 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,8 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,9 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 1,0 % a ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 0,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,8 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s pohonnými hmotami.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 1,7 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 1,0 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 4,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 5,1 % a za opravy motorových vozidel o 1,7 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2019

Za celé 4. čtvrtletí 2019 se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 3,7 % (ve 4. čtvrtletí 2019 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 6,1 %, za potraviny o 1,4 % a za pohonné hmoty o 0,1 %. V motoristickém segmentu4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 3,5 %, bez očištění o 2,2 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 2,9 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 0,6 %.

Vývoj v roce 2019

Za celý rok 2019 v maloobchodě kromě motorových vozidel1) se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily reálně meziročně o 4,7 %, bez očištění o 4,8 % (v roce 2019 bylo ve srovnání s rokem 2018 o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 7,7 %, pohonných hmot o 2,3 % a potravin o 1,8 %. Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 18,3 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se tržby zvýšily za počítačové a komunikační zařízení (o 9,6 %), za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,7 %), za oděvy a obuv (o 6,8 %), za výrobky pro domácnost (o 6,1 %) a za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 3,4 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2019 činil 100,6 %.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 0,4 %, bez očištění o 0,6 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 1,2 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 2,0 %.

Newsletter