Daly (Fed): Chceme citlivě nastolit cenovou stabilitu. Monetární politika je restriktivní. Můžeme sazby držet konstantní po dlouhou dobu. I přes postupné zpomalování na trhu práce růst pracovních míst je stále rychlý. V případě, že zpomalování inflace zpomalí nebo se uvolní podmínky financování, budeme muset dál zvyšovat sazby. Pomáhá nám zvyšování výnosů – je to podobné jako další jedno navýšení sazeb. Krátkodobá inflační očekávání klesla.

Newsletter