Daníte správně kryptoměny? Kontrola může být až tři roky zpětně

Kryptoměny jsou stále častějším tématem nejrůznějších debat, fór a konferencí. Nejčastěji jde o formu investice, krátkodobé i dlouhodobé, postupně se ale více a více používají i jako platidlo za služby a zboží. Existují e-shopy, které přijímají platbu Bitcoinem a zároveň přibývá firem, které tímto způsobem umožňují hradit faktury. Důležité je si uvědomit, že nakládání s kryptoaktivy je nutné správně danit. Týká se to i drobných obchodů fyzických osob. Bohužel v této oblasti panuje informační chaos a ne každý účetní ví, jak postupovat. Finanční správa již přitom podniká kroky k prověřování těchto transakcí a případné nedostatky může penalizovat až tři roky zpětně.

 „Kryptoaktiva nejsou v české legislativě doposud ukotvena, a proto ani v zákoně o daních z příjmu nenaleznete speciální úpravu jejich zdanění. To může svádět k tomu krypto vůbec nedanit, ale pozor, jedná se o příjem jako jakýkoli jiný, který podléhá zdanění,“ vysvětluje Marcela Lonková ze společnosti This One, která se zabývá digitalizací účetnictví a mimo jiné poskytuje konzultace právě k účtování a správnému danění kryptoměn. „Je třeba jasně říct, že ti, kdo kryptměnu pouze těží a následně drží, žádné daně neplatí. Zdanění podléhá až směna krypta za cokoliv jiného, respektive realizovaný zisk z této transakce,“ doplňuje Lonková.

„Kryptoměny jsou z pohledu českého soukromého práva, tedy z hlediska daní z příjmů, věcí v právním slova smyslu, a to věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou,“ popisuje Lenka Opluštilová z Generálního finančního ředitelství s tím, že hledisko daně z přidané hodnoty je odlišné, protože tato daň je harmonizovaná na úrovni Evropské unie. V dokumentu, který je k dispozici na stránkách úřadu upozorňuje, že i když jsou výklady a hlediska obou daní různá, nejsou v rozporu, neboť každý jejich smysl je odlišný. Je tedy třeba brát v potaz obě.

Chcete platit Bitcoinem? Brzdou je chaos v pravidlech

„Hlavní problém vidíme dnes v tom, že na trhu jsou firmy, které chtějí přijímat Bitcoin jako platbu, ale není to jejich hlavní činnost a jejich stávající účetní jsou zděšení, protože tomu nerozumí. Chybí informovanost, jak v případě kryptoměn účtovat a danit,“ říká Marcela Lonková. Naprosto klíčové je podle ní, aby všichni, kdo s kryptoměnami jakkoli zachází, vedli pečlivou evidenci všech transakcí. „Týká se to fyzických i právnických osob. V případě velkého množství drobných nákupů je velmi komplikované dát zpětně dohromady všechny podklady, protože některé burzy a směnárny nedovolí vygenerovat výpisy za několik let zpětně. A ve chvíli, kdy budete chtít kryptoměny s případným ziskem prodat a nejste přitom schopni prokázat výdaje spojené s jejich získáním, musíte zdanit celý příjem,“ dodává Lonková s tím, že v takovém případě mohou ztráty převýšit plánovaný zisk.

Slováci plánují razantní modernizaci

Změnu danění zisků z prodeje bitcoinu a dalších virtuálních měn již schválila slovenská vláda i poslanci. Dosud platná pravidla jsou v porovnání v Českem výrazně přísnější, to by se ale mělo od příštího roku změnit. Novela čeká už jen na podpis prezidentky a její platnost je plánována už na 1. ledna 2024. Úprava činí z našeho souseda jeden z nejpřívětivějších režimů ohledně kryptoměn v celé EU a velmi tak přibližuje kryptoměny k běžnému užívání širokou veřejností. „Hlavní změnou je zavedení takzvaného časového testu, podle nějž se po roce držení krypta sníží sazba daně na 7 procent. To u nás není. Další změnou je, že použití kryptoměn k placení například za kávu a drobné služby bude osvobozeno od zdanění směnných zisků až do výše 2 400 eur ročně. To podpoří zájem veřejnosti o každodenní používání kryptoměn a jejich další rozšíření,“ upozorňuje Lonková s tím, že podobný posun v legislativě byl žádoucí i v České republice.

Newsletter