Americké výnosy pokračují v růstu. Dolar se proti euru obchoduje nad 1,0600 za euro. Koruna díky nárůstu krátkých sazeb zpevnila pod 25,20 za euro.

Datlowe spouští nový produkt. MERIE pomůže nemocnicím vyhledávat rizika spojená s podávanými léky a ušetřit miliony korun ročně

Upozorňovat na potenciální zdravotní rizika, zlepšovat péči o pacienty a ušetřit nemocnicím miliony korun ročně – to je cílem MERIE, nového produktu české technologické firmy Datlowe. Za pomoci umělé inteligence identifikuje pacienty, u kterých hrozí riziko lékových interakcí, a včas na ně upozorňuje nemocniční personál. Po úspěchu technologie HAIDI se jedná o další nástroj firmy Datlowe, který má skrze datovou analytiku a strojové učení potenciál maximalizovat zdravotní péči a ušetřit nemocnicím značné náklady.

„Pozitivní zpětná vazba na náš první produkt nás přesvědčila o tom, že datová analytika a digitální produkty mají ve zdravotnictví velký potenciál. Proto jsme hledali nové příležitosti, jak lékařům a dalším specialistům v nemocnicích skrze tyto nástroje pomoci. Osobně věřím, že stejně jako HAIDI i MERIE potvrdí naše očekávání,“ říká Jakub Kozák, spoluzakladatel a CEO Datlowe.

Jakub Kozák, spoluzakladatel a CEO Datlowe

Minimalizovat rizika a ušetřit čas

Technologie MERIE analyzuje všechna dostupná zdravotnická data a pomáhá klinickým farmaceutům odhalovat pacienty, u kterých hrozí komplikace s léky. Díky nástroji ušetří specialisté čas, který by jinak věnovali rutinnímu screeningu všech pacientů, a mohou se zaměřit na ty, u kterých je rozvoj problémů spojených s medikací pravděpodobný. K tomuto účelu využívá stávající informační systém nemocnic a pokročilé metody strojového učení.

„Smyslem naší technologie není nahradit erudované odborníky. Dokáže jim však poskytnout informace, na jejichž manuální sběr nemají dostatečné kapacity. MERIE eliminuje až 90 % úkonů spojených se sběrem a analýzou dat a umožňuje tak specialistům, aby se místo shromažďování dat zaměřili na pacienty, u kterých komplikace s nasazenou léčbou reálně hrozí, a činili lepší a rychlejší rozhodnutí,“ vysvětluje Kozák.

Kromě lékařů má technologie MERIE velký potenciál zefektivnit práci klinických farmaceutů v nemocničních zařízeních. Ti posuzují předepisovanou léčbu, pomáhají ji optimalizovat a předcházet tak lékovým interakcím či nežádoucím účinkům. Lékařům také doporučují alternativní léčebné plány nebo změny dávkování. Výsledky studie z roku 2016 provedené pražskou Fakultní nemocnicí Bulovka navíc ukázaly, že intervence klinických farmaceutů mají značný ekonomický přínos – čtveřice odborníků dokázala nemocnici ušetřit téměř 7 milionů korun a zlepšit léčbu bezmála 10 tisíc pacientů.

Technologie MERIE je historicky již druhým produktem, který společnost Datlowe pro nemocnice vyvinula. Navazuje tak na úspěch technologie HAIDI, která personálu pomáhá interpretovat zdravotnická data do přehledu možných rizik způsobených nemocničními infekcemi. Ukázalo se, že HAIDI dokáže ušetřit až 80 % času, který lékaři, zdravotní sestry a hygienici jejich odhalování věnují. Dnes je technologie nasazena u čtvrtiny tuzemských lůžek akutní i následné péče. Využívána je ale i v Rakousku či na Slovensku.

„Ve screeningovém nástroji MERIE vidíme zefektivnění naší každodenní rutiny v podobě analýzy rizikovosti pacienta při hledání problémů spojených s farmakoterapií. Díky tomuto digitálnímu nástroji můžeme čas, který bychom strávili manuální prací, věnovat péči o ty nejrizikovější pacienty,“ dodává PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., z Oddělení klinické farmacie Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, nemocnice Středočeského kraje.

Datlowe je český startup, který prostřednictvím nástroje HAIDI pomáhá nemocnicím analyzovat a interpretovat zdravotnickou dokumentaci. Pro tento účel využívá pokročilých metod, např. zpracování přirozeného jazyka (NLP) nebo strojového učení (ML). HAIDI shromažďuje data z veškerých informačních zdrojů nemocnice, která interpretuje do podoby přehledu možných zdravotních rizik způsobených infekcemi spojenými se zdravotní péčí. Tzv. nozokomiální nákazy jsou infekce vznikající pobytem v nemocničním prostředí, chirurgickými zákroky apod. Vyznačují se častou rezistencí vůči širokému spektru antibiotik, a tedy náročnější léčbou. Produkt Datlowe automatizuje monitoring tohoto typu infekcí, značně zjednodušuje práci lékařům, maximalizuje prevenci a v konečném důsledku šetří náklady celého zdravotnického zařízení. V roce 2024 uvedla společnost Datlowe na trh svůj druhý produkt – MERIE pomáhající odhalovat rizika spojená s podáváním léků a optimalizovat léčbu pacientů.

Newsletter