Deficit veřejných financí ČR loni dosáhl 0,42 % HDP, 18,7 miliardy Kč

Deficit vládního sektoru loni činil 18,7 miliardy Kč, tedy 0,4 % HDP. Tím překonal v dostupném způsobu vykazování i doposud nejnižší deficit z roku 2007.

Rok 2015 byl charakteristický vysokým nárůstem daňových příjmů včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění. V akruálním vyjádření vzrostly o více než 95 mld. Kč, čímž značně předčily očekávání. Tento výsledek byl dosažen i přes snížení sazby DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu, znovuzavedení daňové slevy pro pracující důchodce, obnovení plné valorizace důchodů včetně kompenzace za období úsporných opatření, navýšení daňového zvýhodnění pro rodiny s více dětmi či vrácení daně z emisních povolenek.

Na výdajové straně se podařilo domácími a evropskými projekty dosáhnout rekordních investic, což byl výrazný růstový impuls pro české hospodářství. Zároveň dosud vůbec nejvýrazněji poklesly úrokové výdaje (o téměř 8 mld. Kč), a to především vlivem příznivého vývoje státního dluhu, který byl podpořen pozitivním vývojem na finančních trzích a dobrým hodnocením makroekonomického prostředí České republiky.

Dluh sektoru vládních institucí dosáhl v roce 2015 hodnoty 1 836 mld. Kč (41,1 % HDP). Do vládního dluhu se promítl nákup nadzvukových letounů JAS-39 Gripen.

Pro rok 2016 odhaduje Ministerstvo financí deficit vládního sektoru ve výši 27,5 mld. Kč (0,6 % HDP), tedy nad střednědobým rozpočtovým cílem vyžadovaným ze strany EU

Newsletter