Deklaraci o kybernetické bezpečnosti nově podporuje česká firma IDC-softwarehouse

Zhruba před rokem zveřejnil francouzský prezident Emmanuel Macron deklaraci “Paris call” o zvýšení důvěryhodnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, která má za cíl nastavit mezinárodní pravidla fungování na internetu. Tento týden se k prohlášení připojila také česká technologická firma IDC-softwarehouse. “Pro naši společnost je samozřejmé podpořit jakoukoliv snahu o nastavení pravidel v digitálním světě,” uvedl její ředitel Karel Diviš.

Deklarace je známá také jako Ženevská digitální úmluva, a stejně jako její předchůdkyně, která vznikla po druhé světové válce, i ta současná zavazuje její signatáře k dodržování stanovených pravidel. “Nejsme barbaři a je pro nás tedy nepřijatelné zabíjet civilisty, stejně tak je pro nás ale nemyslitelné, aby v případě kybernetické války někdo zaútočil na nemocnice nebo vypínal elektrárny,” vysvětluje důvody podpory Diviš.

Dokument vznikl právě z obav před možným nebezpečím, které kvůli rozvoji digitalizace společnosti a průmyslu hrozí. “Všichni signatáři se zavazují, že budou například chránit přístupnost a integritu internetu, spolupracovat v boji proti porušování práv duševního vlastnictví prostřednictvím internetu nebo bránit šíření škodlivých online programů a technik,” jmenuje některé body deklarace Diviš.

Prohlášení obsahuje 9 základních principů:

Ochrana jednotlivce a infrastruktury,

Ochrana internetu.

Obrana volebních procesů.

Ochrana duševního vlastnictví.

Zabránění šíření škodlivého softwaru.

Posílení bezpečností digitálních procesů, produktů a služeb.

Podpora úsilí o posílení kybernetické hygieny.

Zabránění ve zpětném hackování, pro vlastní účely.

Podpora mezinárodních norem a budování důvěry v kybernetickém prostoru.

Deklaraci Paris call doposud podepsalo 74 států, mezi nimi také Česká republika. K dohodě se rovněž připojily globální technologické společnosti jako Microsoft, IBM, Google nebo Dell. V Česku to kromě IDC-softwarehouse byly společnosti jako například Avast či Cryptelo.

Prohlášení naopak nepodpořily USA, Rusko, Čína nebo Severní Korea.

Společnost IDC-Softwarehouse vznikla v roce 2000, zabývá se kompletním outsourcingem IT, vývojem software na zakázku a konzultačními a integračními projekty především v oblasti soukromé zdravotní péče. Poskytuje také cloudové služby vlastního datového centra.

Newsletter