Digitalizace logistiky podle Der Kurier: Výzvy, kterým podniky čelí

Slovo digitalizace se na nás v posledních letech hrne ze všech stran a nevyhýbá se ani odvětví logistiky. Ba naopak, zavádění technologických inovací je velmi znatelným trendem, a to i díky nedostatku pracovních sil, který nutí firmy stále více uvažovat nad automatizacemi a zaváděním informačních technologií. Dalším specifikem logistického odvětví jsou pak stále se zvyšující nároky na rychlost doručování, kterému může také napomoci právě digitalizace. Digitalizace bývá prospěšná také v případě tlaku na udržení nákladů se zvyšujícími se objemy.

Internet věcí

Internet of things (IoT) neboli internet věcí je pro logistiku velmi užitečnou záležitostí v mnoha směrech. Obecně jde o technologii, která zajišťuje, že jednotlivá zařízení mezi sebou mohou komunikovat bez zásahu člověka. Využít jej lze například pro sledování a správu velkého množství objektů na rozlehlé ploše. Na dálku tak lze hlídat množství zboží ve skladu, teplotu, vlhkost, případná poškození způsobená převozem a podobně. „Pro sledovací čidla je důležité, aby byla malá a odolná, nevyžadovala časté napájení a jejich pořizovací a provozní náklady nepřevyšovaly náklady na pracovní sílu, která by jinak práci vykonávala místo nich,“ doporučuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel mezinárodní dopravní společnosti Der Kurier, specializující se na dopravu do Německa.  Zajímavým vylepšením jsou také samodoplňovací regály, které sledují množství naskladněných objektů a v případě nedostatku potřebný obsah samy doobjednají.

Doručení zásilky dronem? Sci-fi nebo blízká budoucnost?

Velkým tématem z oblasti logistických trendů jsou drony. Již není žádnou novinkou využití dronů při inventurách skladů, díky nim je totiž jednoduché se dostat i do vysokých a pro člověka hůře přístupných míst. Dalším očekávaným využitím dronů je samotné doručování s jejich pomocí. „Novinky posledních měsíců ukazují, že už se vůbec nejedná o vzdálenou budoucnost. První testování a pokusy doručování zásilek dronem již probíhají ve Spojených státech. Specifikem je zejména nutnost zákonných opatření, která budou tento způsob doručování regulovat,“ Přemysl Lukeš, výkonný ředitel Der Kurier.

Technologie jako podpora sdílené logistiky

S navyšujícími se objemy zásilek je kladen stále větší důraz na zefektivňování logistických služeb, a tak dochází k propojování i konkurenčních firem za účelem dosažení spokojenosti zákazníka. Firmy využívají sdílené sklady či spolupracují při dopravě. Informační technologie mohou pomoci přepravcům lépe spolupracovat, zvládat i větší objemy zásilek, navigovat řidiče a podávat přesné informace o poloze zboží. Velkým plusem informačních technologií je možnost propojování různých systémů v jeden.

Autonomní vozidla

Ve velmi blízké budoucnosti se nejspíše budeme čím dál tím častěji v logistice setkávat s autonomními vozidly, zejména kamiony. Autonomní kamiony bez řidiče už například jezdí v Německu mezi Mnichovem a Norimberkem, zatím nejezdí samotné, ale jsou součást dlouhé konvoje kamionů, které řidiče mají, a jejich výhoda je zejména v šetrném užívání paliva a vysoké bezpečnosti, kterou neohrožuje lidský faktor.

Technologie za každou cenu?

Technologie mohou být stejně jako všude jinde i v logistice velkým pomocníkem, zjednodušovat a zrychlovat všechny procesy a ušetřit práci. Nicméně jejich použití by nemělo být samoúčelné a v potaz by měly být brány také výhody lidského faktoru. „Jako příklad můžeme uvést kurýra nováčka a zkušeného kurýra se znalostí oblasti. Kurýr nováček se sebelepší navigací zkrátka nikdy nebude tak efektivní jako ten zkušený, který si sice navigací občas vypomůže, ale oblast doručování zná především sám,“ zakončuje Přemysl Lukeš.

Newsletter