Díky moderním měřicím přístrojům a nářadí se žáci zdokonalí ve svých budoucích profesích, napomůže tomu i Nadace ČEZ

Novým vybavením pracoviště pro výuku žáků v oblasti sítí nízkého a vysokého napětí pro tříleté a čtyřleté obory „silnoproudařů“ se může pochlubit SOU elektrotechnické Plzeň. Jeho cvičný polygon v Křimicích se totiž podařilo doplnit o nezbytné moderní výukové pomůcky, a to díky Nadaci ČEZ. Ta na vybavení polygonu v rámci grantu Podpora regionů přispěla škole částkou 200 000 korun.

„Na cvičném polygonu v Křimicích se žáci učí montáž holého a izolovaného vedení nízkého a vysokého napětí, ukončování vodičů, vyvazování vodičů na izolátory a montáž přípojek pomocí závěsných kabelů a vodičů AES. Osvojují si rovněž návyky bezpečné práce, neboť pochopitelně pracuji i ve výškách. Za prostředky od Nadaci ČEZ patří naše veliké díky, neboť jsme pro polygon mohli pořídit moderní měřicí přístroje, nářadí a další pomůcky pro výstavbu sítí nízkého a vysokého napětí jak izolovanými, tak holými vodiči. Moderními měřicími přístroji se budou žáci učit trasovat zemní kabely, měřit zemní odpory a vyhledávat poruchy na zemním kabelovém vedení,“ říká Jaroslav Černý, ředitel SOU elektrotechnického Plzeň.

Podle jeho dalších slov polygon slouží k výuce žáků druhého a třetího ročníku tříletého oboru Elektrikář se zaměřením na silnoproud a čtyřletému maturitnímu oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproudá zařízení. „Nyní se ještě více díky moderním měřicím přístrojům a nářadí zdokonalí ve svých budoucích profesích, takže budou i lépe připraveni pro práci ve firmách, se kterými v regionu spolupracujeme. Za Skupinu ČEZ mezi ně pochopitelně patří i ČEZ Distribuce.“

Slova ředitele během předvádění nového vybavení polygonu potvrdil i Pavel Kotrc, vedoucí oddělení Sítě Plzeň: „V rámci ČEZ Distribuce spolupracujeme s učilištěm ve vícero rovinách. Asi tou v současné době nejdůležitější a dá se říct, že již i tradiční, je Motivační program Prokopa Diviše. Ten je hlavně o prospěchu, chování a celé řadě školních i mimoškolních aktivit. Žáci po celý školní rok sbírají body a na ty nejlepší pak čekají zajímavé finanční odměny. Co se vlastního polygonu týče, při jeho obnově jsme pomáhali škole sehnat demontovaný a pro běžný provoz již nevyužitelný materiál, který ovšem může další roky sloužit k výuce. V minulosti jsme uspořádali pro žáky i několik odborných přednášek. Tuto aktivitu bohužel za současné situace již druhým rokem praktikovat.“

Pavel Kotrc se ovšem zamyslel i nad možnou opačnou rovinou spolupráce. Vzhledem k tomu, že sídlo oddělení Sítě Plzeň se nachází v areálu transformovny, který prakticky sousedí s polygonem, mohli by se v něm procvičovat a získat tak více sebevědomí při práci ve výškách a tím si i prohloubit znalosti bezpečnosti práce technici – nováčci, kteří do ČEZ Distribuce na Plzeňsku nastupují na „montérské“ pozice. „Není také žádným tajemstvím, že na učilišti si doplňovali vzdělání v oboru elektro někteří zaměstnanci ČEZ Distribuce při změně pozice, u které je to nutné. Byli i tací, co si dodělávali maturitu, neboť předtím byli „jen“ vyučeni v oboru,“ uzavřel Pavel Kotrc.

Newsletter