Do ČR přijde ze Srbska až o 2000 pracovníků více

Vláda ČR na svém zasedání 22. června 2018 rozhodla o navýšení počtu přijímaných žádostí
o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky ze Srbska v rámci tzv. Režimu Srbsko, a to s platností od 1. září 2018.

Dnešní rozhodnutí tak umožní zvýšit v rámci Režimu Srbsko příjem těchto žádostí o dalších 2000.
Velvyslanectví ČR v Bělehradě přijímá v tuto chvíli zhruba 1000 žádostí ročně, v letošním roce již přijalo 700 žádostí a stávající kapacity pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty převyšují možnosti úřadu. Na základě dnešního rozhodnutí vlády bude tedy český zastupitelský úřad v Bělehradě moci zpracovat až 3000 žádostí o zaměstnanecké karty kvalifikovaných pracovníků ze Srbska ročně.

Rozhodnutí o navýšení počtu přijímaných žádostí je reakcí na trvající situaci na českém trhu práce, problémy českých zaměstnavatelů se získáváním pracovních sil a na zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnance ze Srbska.

Navrhované opatření vychází z osvědčených modelů cílené migrace, které jsou realizovány od roku 2012. Pro diverzifikaci cílené migrace byly vytvořeny tzv. „režimy“. Režimy jsou nástrojem pro příjem řádově většího počtu žádostí o zaměstnanecké karty, a tím zajištění těchto zaměstnanců pro české zaměstnavatele.  Od roku 2016 se osvědčil Režim Ukrajina, který byl od února 2018 navýšen až na příjem zhruba 20 000 žádostí o zaměstnanecké karty ročně. Současně s tím bylo rozhodnuto o zavedení Režimu pro Mongolsko a pro Filipíny s roční kapacitou 1000 žádostí na každém z těchto zastupitelských úřadů. Srbsko je tak další, které bylo vyhodnoceno jako země vhodná pro zařazení do těchto „režimů“, a to jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska potenciálu budoucí zaměstnanecké migrace

Veškeré změny, které jsou s touto změnou spojeny, pokryje ministerstvo zahraničních věcí ze svých stávajících zdrojů.

 

Newsletter