Domácí hospic Srdcem v Kolíně získal finanční prostředky na nákup kyslíkového koncentrátoru

Domácí hospic Srdcem, z.ú. v Kolíně získal finanční dar ve výši 25 tisíc Kč na nový kyslíkový koncentrátor pro těžce nemocné pacienty s dýchacími potížemi. Dar obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již sedmnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců.

Setkání v Domácím hospici Srdcem v Kolíně

„K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat,“ říká ředitelka domácího hospice Ing. Denaé Rufer. „Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný kyslíkový koncentrátor, který slouží zejména pacientům s dýchacími potížemi. Za finanční dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme vybavení našeho mobilního hospice rozšířit o další koncentrátor kyslíku, který umožní pacientům trpícím dušností zůstat doma ve svém prostředí až do konce života,“ dodává ředitelka.

Pomocná ruka pro hospice

Jedním z projektů NF Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat přístroje a zdravotnické pomůcky, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme svoji pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ dodává zakladatelka fondu.

Kvalitní a komplexní péče

Domácí hospic Srdcem vznikl v dubnu roku 2018. Jeho hlavním posláním je zajištění dostupnosti domácí hospicové péče v Kolínském regionu. V průběhu svého fungování poskytl své komplexní služby již mnoha nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám (více na www.hospic-kolin.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více jak 5,8 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, kterou mohou využít lidé z celé České republiky. V roce 2018 otevřel pro pečující rodiny na Rakovnicku půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Newsletter