DOT Glasses získávají růstový kapitál od Tilia Impact Ventures a Nation 1

Investiční fond Tilia Impact Ventures (tiliaimpactventures.cz), první fond zaměřený na podporu podniků se silným společenským dopadem, Nation 1 VC, venture kapitálová společnost investující do firem působících v České republice s ambicí globálního růstu, a soukromý belgický investor se dohodli na poskytnutí růstového kapitálu projektu DOT Glasses (dotglasses.org), startupu s cílem řešit nekorigované poruchy zraku, které zhoršují životy více než miliardy lidí v nejchudších zemích světa.

 

Konvertibilní půjčka umožní DOT Glasses urychlit budování partnerské a distribuční sítě v oblastech se špatnou dostupností brýlí, pokračovat v technologickém vývoji a postupně budovat tým. Spolupráce s Tilia Impact Ventures, Nation 1 VC a soukromým belgickým investorem také pomůže přivést další tuzemské a zahraniční partnery a investory. V tomto prvním investičním kole má DOT Glasses od investorů přislíbenou částku téměř 1 milion eur. Na transakci spolupracovala advokátní kancelář JŠK.

„Jsme moc rádi, že se naše třetí investice zaměřuje na globální sociální problém s cílem pozitivně ovlivnit životy milionů lidí,“ říká Silke Horáková, spoluzakladatelka fondu Tilia Impact Ventures. „Radikální business model DOT Glasses umožňuje velmi efektivní výrobu a distribuci brýlí až k nejvíce potřebným skupinám lidí v rozvojových zemích. Lepší zrak následně umožňuje lepší přístup ke vzdělání, lepší pozici na trhu práce a tím pádem i vyšší příjem,“ dodává. „Právě řešení společenských problémů je jádrem strategie začínajících podniků, kterým chce Tilia pomáhat prostřednictvím investic a nefinanční pomoci.“

„Díky rozšíření optických pomůcek tam, kde se jich nedostává, umožní DOT Glasses lidem z chudších oblastí výrazně kvalitnější život i uplatnění v profesích, ve kterých právě kvůli poruše zraku nemohou nyní pracovat,“ říká Jaroslav Trojan, managing partner Nation 1 VC. „V Nation 1 podporujeme právě takové startupy, které řeší globální problémy, a zároveň klademe velký důraz na přesah za hranice Česka,“ dodává k investici Trojan.

Za projektem DOT Glasses stojí Philip Staehelin, sám celoživotní nositel brýlí. „Brýle jsou 700 let stará technologie, ke které ale stále více než miliarda lidí na tomto světě nemá přístup. Tudíž byly třeba zásadní inovace, abychom snížili cenu a výrazně zjednodušili distribuci, a tak brýle pro tyto lidi učinili dostupné, říká Philip. „Řešení nemůže být pouze funkční, odolný a vzhledný produkt, ale i způsob, jakým DOT Glasses zapojit do již existujících distribučních sítí v rozvojových zemích a jak rychle a lehce naučit například místní zdravotní sestru vyšetřit zrak a následně sestavit DOT Glasses na míru pacientovi. Důležité je, že díky nízkým výrobním a distribučním nákladům zahrnuje finální, velmi nízká cena pro zákazníka i marži jednotlivých distributorů, aby řešení bylo trvale udržitelné a nemuselo se spoléhat na granty od donorů.

Tilia Impact Ventures

Tilia je první investiční fond v České republice zaměřený na podporu společensky prospěšných podniků, jejichž podnikatelský záměr má významný a měřitelný pozitivní dopad na společnost a které chtějí svůj dopad výrazně šířit s pomocí úspěšného byznys modelu. Tilia má za cíl stát se v následujících letech partnerem 8 až 10 takových projektů s očekávanou délkou investice 5 až 7 let. Vedle finanční podpory fond nabízí podnikům nefinanční pomoc formou strategických konzultací či konzultací s odborníky díky podpoře rozsáhlé sítě partnerů.

Cílem fondu je podporovat rozvoj společensky prospěšného podnikání, iniciovat a propagovat investice do této oblasti v České republice a přilákat do sektoru společenského dopadu nové investory. Mezi současnými investory jsou dvě významné nadace (Nadace České spořitelny a Nadace Karla Janečka) a řada soukromých investorů, převážně z České republiky.

Investice do DOT Glasses je třetí investicí fondu. Další, již podpořené projekty jsou MIWA Technologies (miwa.cz), výrobce obalového řešení pro cirkulární ekonomiku, a Datlab (datlab.cz), technologická firma usilující o zvyšování transparentnosti a efektivity v oblasti veřejných zakázek.

Nation 1

Investor, akcelerátor i sehraný tým profesionálů, kteří nejdou pro dobrou radu daleko: to je Nation 1, venture kapitálový fond se zaměřením na preseedová a seedová kola investic do startupů. Za jeho vznikem stojí čtveřice Marek Moravec, Jaroslav Trojan, Petra W. Končelíková a Martin Bodocký, kteří do fondu dohromady vložili 1 milion eur a prostřednictvím financování i sdílení mnohaletých zkušeností podávají pomocnou ruku startupům v raných fázích vývoje. Pro startupy s globální vizí má fond v seedových fázích připravené částky až 1,5 milionu eur. V následujících deseti letech plánuje Nation 1 investovat 35 milionů eur do zhruba 40 firem na území Česka a pomoci jim tak s mezinárodní expanzí.

DOT Glasses

V DOT Glasses vyvinuli první brýle na světě, které díky své snadné nastavitelnosti sedí téměř všem. V kombinaci s převratným konceptem čoček a vlastními nástroji k testování poruchy zraku (refrakčních vad) chtějí DOT Glasses pomoci řešit problém, který postihuje více než jednu miliardu lidí na celém světě. Lidí, kterým by brýle zásadně zlepšily život, ale nemají k nim přístup kvůli cenové nebo geografické dostupnosti. DOT Glasses vyrábí brýle za cenu nižší než 3 dolary díky zjednodušení distribučních cest, zásadnímu snížení potřebných zásob pro distribuci, okamžitému vydávání brýlí po vyšetření a systému měření zraku bez potřeby kvalifikovaného očního lékaře. Projekt ve svých počátcích podpořila také Česká rozvojová agentura v rámci dotačního programu rozvojového partnerství.

Projekt DOT Glasses usiluje o řešení jednoho z největších zdravotních a společenských problémů dnešního světa, jelikož bez dobrého zraku lze velmi těžko dosáhnout kvalitního vzdělání, ekonomické soběstačnosti nebo kvalitního života.

Ukázka DOT Glasses a slova zakladatele jsou ke shlédnutí zde: bit.ly/dot_glasses

Newsletter