DX Heroes loni vyrostli trojnásobně a pomáhají startupům s API. Nově spolupracují s Tyntec, ConductorOne nebo ButterCMS

Český startup DX Heroes, který pomáhá zlepšovat vývojářskou zkušenost a vzájemnou spolupráci ve firmách, dosáhl v roce 2022 trojnásobného obratu oproti předchozímu roku. V současnosti má společnost 13 dlouhodobých klientů a řada z nich se vrací opakovaně v rámci dalších projektů. Tým DX Heroes mimo jiné pomáhá vylepšovat API rozhraní, aby bylo pro startupy použitelnější. Fungují tedy jako garanti kvality a zároveň pomáhají firmám skrze efektivní DX, tedy vývojářskou zkušenost, šetřit náklady.

„Náš tým se skládá z kvalifikovaných vývojářů a analytiků s mnohaletými zkušenostmi v oboru, které umožňují lépe identifikovat potřeby i problémy vývojářů. DX je v Česku stále ještě poměrně neznámý pojem. V dnešním digitálním světě je však ve firmách velmi důležitá, neboť se odráží v pracovním postupu, procesech, dokumentaci i týmové kultuře. Kvalitní vývojářská zkušenost má vliv na úspěch produktů na trhu, protože s DX přichází do styku nejen interní tým vývojářů, ale také zákazníci, kteří produkty užívají,“ říká Prokop Simek, CEO DX Heroes.

DX Heroes se v rámci svých aktivit věnují vývojářským portálům, dokumentaci, navrhování a revizi API a SDK a budování vývojářských týmů. Cílem je konzultovat a navrhnout řešení tak, aby bylo možné pochopit technologii, získat byznysový kontext a co nejjednodušeji se na poskytované API napojit. Pomáhají tedy stavět přehledné vývojářské portály, které obsahují kvalitně zpracovanou dokumentaci stejně jako všechny nezbytné nástroje, ideálně zabalené v jednom SDK (software development kit) obsahujícím veškeré zdroje, se kterými pracují vývojáři třetích stran.

Mezi klienty DX Heroes patří například Tyntec, ConductorOne, Dateio, Revolgy, ButterCMS, Wultra či BankID, které digitalizuje identity jednoduchým přihlášením do internetového bankovnictví, kde je kladen velký důraz na bezpečnost infrastruktury. Spolupráce s Bankovní identitou je pro DX Heroes významným projektem, neboť BankID využívá 70 % uživatelů přihlašujících se ke službám státu. V prvním roce provozu měla tato služba 700 tisíc uživatelů, přičemž počet potenciálních uživatelů činí až 6 milionů.

Finanční instituce věří startupům

„Velké banky a finanční instituce poslední dobou ve velkém investují do startupů či je rovnou kupují, protože si samy nezvládnou interně vytvořit nové produkty tak rychle a kvalitně jako menší vývojářské společnosti. Překážkou tohoto přístupu však bývá kvalita poskytovaného API a dokumentace, se kterou se musí nové projekty vypořádat. Startupy tím získají přístup k byznysu a stávajícímu ekosystému, což je pro jejich akceleraci zásadní. Banky si zase tímto způsobem rozšiřují portfolio služeb a vnímám to jako do budoucna stále více rostoucí trend,“ dodává Prokop Simek.

V loňském roce navázal spolupráci s DX Heroes česko-slovenský projekt Fintech Hub Europe, který plánuje přispět k akceleraci digitálních finančních služeb a inovativních společností v oblasti fintechu v Evropě. Tým DX Heroes bude společně s dalšími renomovanými partnery programu Fintech Hub předávat své know-how nadějným fintech startupům, kterým bude pomáhat správně nastavovat jejich vývojářské procesy.

DX Heroes pomáhají vývojářským týmům zefektivnit vzájemnou spolupráci a doručit tak klientům produkt rychleji a bez chyb. Zkratka DX představuje pojem developer experience – tedy vývojářskou zkušenost a s ní související technicky správné programování, firemní kulturu, rituály, technologie, postupy či validaci produktu. DX Heroes české komunitě představují dosud neznámý pojem, který zahrnuje veškeré zásady pro kvalitní vývoj. Přehledně je shrnují na portálu Developer Experience Manifesto. Komunitu vývojářů, kteří mají o zlepšování DX zájem, pak sdružují na platformě Developer Experience.io, kde mohou členové komunity sdílet své znalosti. Vizí DX Heroes je evangelizace a vzdělávání komunity, sdílení nejlepších praktik a zavedení jednotných standardů pro správný vývoj a veškeré procesy v týmech, od prvotního návrhu produktu až po jeho doručení klientům.

Newsletter