E-commerce a SME jsou motorem hospodářského růstu, nejen v ČR

PayPal, globální technologická platforma a lídr v oblasti digitálních plateb, dnes spolu se společností Deloitte oznámila výsledky nového průzkumu, který sledoval, co pohání hospodářský růst v regionu střední a východní Evropy. Hlavní závěry poukazují na to, že motorem ekonomického růstu a expanze místních firem je přechod na digitální hospodářství a růst objemu elektronického obchodu (v regionu objem tržeb přes online obchod vzrostl o 200 % od roku 2007). Navíc jsou to malé a středně velké firmy, které pohánějí ekonomiku kupředu. Díky tomuto významnému růstu se společnosti PayPal a Deloitte rozhodly nazývat země tohoto regionu, který se táhne od Pobaltí přes střední Evropu až k Balkánu, Novými evropskými tygry (New European Tigers).

Jak je na tom „český tygr“?

Firmy v České republice jsou součástí dynamického regionálního růstu: Export tzv. Nových evropských tygrů představuje 56 % HDP celého regionu, což je o 14 procentních bodů více ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Region také ukazuje významný růst produktivity, oproti roku 2007 o 9 %. To je téměř dvojnásobek růstu rozvinutějších evropských ekonomik. Každá čtvrtá malá a středně velká firma zaregistrovaná v Evropské unie (konkrétně se jedná o 5,2 milionů z celkových 22 milionů se nachází v jedné ze zemí regionu Nových evropských tygrů.

Česká ekonomika patří k nejlepším v tomto regionu, co se týče hospodářského růstu. Česká republika má mezi těmito zeměmi třetí nejvyšší HDP a druhý nevyšší počet malých a středně velkých firem.  Počet firem ve skupině SME (malé a středně velké firmy) byl těsně pod hranicí 1 milion v roce 2016, přitom na 38.000 z nich uvádělo, že mají počet zaměstnanců vyšší než 10.  České malé a středně velké firmy vytvářejí 67 % nových pracovních míst, což víceméně odpovídá 68 %, který v tomto směru vykazuje celý region Nových evropských tygrů.

„Ve společnosti PayPal jsme si vědomi významného růstu a rozvoje tohoto regionu. Již řadu let jsme svědky rychlého růstu místního sektoru malých a středních firem, rychlého osvojování nových technologií a rozvoje elektronického obchodování. To přispívá ke zmenšování hospodářských rozdílů mezi těmito zeměmi a rozvinutějšími evropskými ekonomikami. Rozhodli jsme se provést tento průzkum, abychom zjistili, zda nové technologie v oblastech obchodu a plateb, tedy v oblastech, které nás obzvláště zajímají, pomáhají posilovat rozvoj regionu. Skutečně nás potěšilo, když jsme odhalili, jak obrovskou roli hrají malé a střední firmy v podpoře hospodářského růstu regionu. Je povzbudivé zjistit, že důležitou součástí tohoto růstu je online export,“ vysvětluje Marcin Glogowski, generální ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu.

Investice, vzdělání a přechod na digitální hospodářství pohání lokální růst

V poslední dekádě česká ekonomika velmi těžila z významných investic. To zahrnuje jak přímé zahraniční investice (FDI), tak podporu z kohezních a strukturálních fondů Evropské unie. Česká republika by měla získat na 24,2 miliard eur z rozpočtu Evropské unie jako součást současného rozpočtového rámce na období 2014-2020.

Zpráva ukazuje, že české firmy jsou na špičce v řadě oblastí. Pokud se například podíváme na hodnocení vyspělosti trhu, zjistíme, že se české firmy umístily mezi nejlepšími v schopnostech udržet si talentované zaměstnance a přitáhnout zahraniční studenty.  Česko vede také v oblasti infrastruktury, když získalo nejlepší hodnocení v regionu za logistickou infrastrukturu, pokrytí širokopásmovou sítí 4G a výstavbu dálnic.

České firmy rovněž rychle uchopily možnosti, které jim nabízí jednotný trh Evropské unie, stejně jako příležitosti obchodovat online v zahraničí, na vzdálených trzích po celém světě. Napříč všemi zeměmi označovanými jako Noví evropští tygři platí, že jsou to malé a středně velké firmy, které tvoří skoro polovinu celkového vývozu. Generují na 49 % celkové hodnoty prodaného zboží a služeb (což je o 4 procentní body více než vykazuje západní Evropa[5]). Česká republika má přes 22.000 vývozců, 93 % tvoří právě malé a středně velké firmy.

„Vysoká míra exportu je důkazem hospodářského rozvoje a přirozenou cestou k růstu pro firmy v tomto regionu. Internet, jako pobídka k růstu, usnadňuje místním malým a středním firmám více než kdykoli dříve rozšíření podnikání přes hranice. V naší zprávě jsme se detailně věnovali řadě společností ze zemí střední a východní Evropy a všechny tyto společnosti sdílely globální vizi,“ uvedla Julia Patorska, vedoucí týmu hospodářských analýz ze společnosti Deloitte.

Češi jsou silní v segmentu e-commerce

Podle zprávy o Nových evropských tygrech má Česká republika třetí největší tržní hodnotu segmentu elektronického obchodování v regionu, když před ní je pouze Polsko a Finsko.  Zpráva rovněž ukazuje, že na českém trhu je téměř 5 milionů pravidelných online nakupujících. To je srovnatelné číslo s Maďarskem a výrazně více než například vykazuje sousední Slovensko. Česká republika má také 56% úroveň penetrace elektronického obchodování, což je o 16 procentních bodů více, než je regionální průměr.

České republika vede v celém regionu v elektronickém obchodování zaměřeném na zahraniční trhy.  Průzkum zjistil, že Česká republika má více než 3.500 online vývozců[6], přitom nejsou do tohoto čísla ještě zahrnuty tzv. mikro firmy, tedy firmy s méně než 10 zaměstnanci. Jedná se o nejvyšší počet v porovnání s ostatními Novými evropskými tygry. 94 % z těchto firem jsou malé a středně velké firmy, z nichž 71 % zaměstnává 10 až 49 osob. 

49 % [GJ(-K1] malých a středně velkých firem obchodujících online jsou vývozci, a téměř 38 % malých a středně velkých firem zaměřených na vývoz uvádí, že své produkty prodávají online v zahraničí. Tato hodnota je vyšší než průměr jak pro region Nových evropských tygrů, tak pro západní Evropu. Podle aktuálních dat společnosti PayPal čeští online vývozci, stejně jako firmy z ostatních zemí regionu, prodávají své zboží a služby nejčastěji zákazníkům ve Spojených státech amerických, v Německu a ve Velké Británii. Ke klíčovým produktovým segmentům patří software, móda, náhradní díly pro auta, kosmetika, elektronika a cestování.

„Přirozeným směrem dalšího vývoje regionálních ekonomik „nových evropských tygrů“ je zaměření na další investice do inovativních oborů, rozvoj sektoru elektronického obchodování a další rozšiřování působnosti na zahraničních trzích. K pokračujícímu hospodářskému růstu také přispěje další digitalizace místních firem, stejně jako rozvoj elektronického obchodování. Klíčovým motorem regionu jsou malé a střední firmy, které již tvoří jádro rozvoje regionu. Doufáme, že tyto firmy budou pokračovat v rozšiřování své působnosti na místních i globálních trzích,“ poznamenal Marcin Glogowski ze společnosti PayPal.

Newsletter