ECB ukončí program nákupů aktiv APP k 1. červenci 2022, dále budou pokračovat reinvestice prostředků plynoucích z instrumentů před splatností z tohoto programu a z programu pandemických nákupů PEPP, ty bude možné zároveň využít v případě fragmentace finančních trhů

Newsletter