Dolar proti euru navyšuje zisky a testuje hranici 1,0200 EURUSD. Měny regionu oslabují. Koruna se dostala zpět nad 24,40 za euro.

EIT Health chce řešit nedostatek talentů ve zdravotnictví s pomocí technologických gigantů

  • Institut EIT Health založil nadaci WorkInHealth Foundation pro nábor nových talentů pro uspokojení rostoucí poptávky po digitální a datově orientované pracovní síle v příštím desetiletí
  • Jen ve farmaceutickém a medicínském výrobním průmyslu by mohlo být vytvořeno více než 120 000 nových pozic
  • EIT Health hledá sponzory fondu v objemu dvou milionů eur, kteří by pomohli přilákat nové zaměstnance, zvýšit kvalifikaci stávajících talentů a zatraktivnit sektor zdravotnictví pro absolventy

EIT Health (součást Evropského inovačního a technologického institutu – EIT, orgánu EU) se snaží o partnerství s průmyslovými a technologickými giganty v rámci celoevropské iniciativy s cílem zajistit nové talenty a připravit sektor zdravotnictví na budoucnost. Síť nejlepších inovátorů v oblasti zdraví podporovaná EU zakládá nadaci WorkInHealth Foundation s cílem řešit obavy z nedostatku pracovní síly v nadcházejícím desetiletí. Pandemie urychlila přechod na AI (umělou inteligenci) a do popředí vstoupila pracovní místa vyžadující znalosti práce s daty a digitálních technologiích. V průběhu deseti let by mohlo být vytvořeno více než 120 000 zcela nových pozic. Vychází se z předpokladu, že 50 procent stávajících pracovních činností se ve farmaceutickém a medicínsko-výrobním průmyslu zautomatizuje.[1]

Zároveň v biovýrobě mají firmy problémy s náborem bioprocesních a automatizačních inženýrů a výrobních pracovníků v oblasti vědy a techniky.[2] K rekvalifikaci pracovníků však přistupuje pouze jedna třetina výrobním společností ve farmaceutickém a medicínském sektoru, a to s průměrnými investicemi mnohem nižšími než má například Amazon nebo AT&T, které utrácejí až 27 000 eur na zaměstnance.[3] Nadace WorkInHealth Foundation vytvoří platformu využívající AI, která spojí kvalifikované talenty s pozicemi ve zdravotnictví v celé Evropě. Na financování kampaní, které přilákají nové zaměstnance a zvýší dovednosti nebo rekvalifikaci stávajících talentů, chce získat dva miliony eur od technologického sektoru a firemních sponzorů. Je to důležité hlavně v tomto období, kdy se Evropa posouvá směrem k digitální zdravotní péči.

Sponzoři se budou hledat v rámci stávající partnerské sítě EIT Health, která zahrnuje společnosti jako Sanofi a Atos, a také od firemních podporovatelů mimo zdravotnický sektor, včetně technologických gigantů jako Amazon, Apple a Microsoft.

Celine Carrera, ředitelka pro vzdělávání v EIT Health a předsedkyně nadace WorkInHealth Foundation říká: „Má-li si Evropa zachovat dynamický a udržitelný sektor zdravotní péče, který bude lídrem v inovacích, musíme se umět vyrovnat s náborem a výchovou těch nejlepších talentů. Je jasné, že v tomto odvětví existuje naléhavá potřeba přitáhnout a udržet si různé formy talentů, jakož i zvyšovat jejich kvalifikaci či zajistit rekvalifikaci. Bude to vyžadovat naše kolektivní úsilí, abychom vyvinuli flexibilní a podnětné kariérní cesty a našli nejlepší talenty, které je naplní. Jsme hrdí na to, že jsme průkopníky dlouhodobého řešení, které může posílit náš přístup.“

Zvyšování dovedností – zejména těch digitálních a těch z oblasti výzkumu a vývoje – bylo jádrem mnoha národních plánů a plánů obnovy po pandemii podporovaných EU[4]. Francouzská vláda předpokládá, že do roku 2030 vznikne 130 000 nových pracovních míst díky zdravotnickým startupům či scaleupům (startupy, které narostly).[5] Hlavními tématy nadace WorkInHealth Foundation bude zlepšení image a reputace zdravotnického sektoru, zatraktivnění kariéry v tomto odvětví, pomoc organizacím lépe definovat své potřeby a poskytování vzdělávacích a školících programů na zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro odborníky a absolventy.

Cedric Volanti, viceprezident společnosti Thermo Fisher Scientific říká: „V oblasti biovýroby je mnoho volných pracovních míst, chybí nám mnoho talentů, což narušuje naše podnikání. Je to zásadní překážka, kterou je třeba překonat. A vzhledem k budoucnosti musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že se v příštích letech neocitneme ve stejné situaci, pokud jde o pozice ve zdravotnictví založené na digitalizaci a údajích. Musíme jednat hned.“

Pro další údaje o EIT Health nebo o nadaci the WorkInHealth Foundation, prosím, navštivte: https://eithealth.eu/what-we-do/work-in-health-foundation/

 

[1]McKinsey & Co, April 2020 https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/pharma-operations-creating-the-workforce-of-the-future

[2] Belgium in Biomanufacturing landscape https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2021/10/Belgium-finaleV7-0710.pdf , slide 13

[3]McKinsey & Co, April 2020 https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/pharma-operations-creating-the-workforce-of-the-future

[5] https://www.mypharma-editions.com/france-biotech-sengage-aux-cotes-des-pouvoirs-publics-pour-soutenir-les-etudiants-de-la-healthtech#:~:text=Avec%20plus %20de%202000%20entreprises,g%C3%A9n%C3%A9rer%20130%20000%20emplois%20suppl%C3%A9mentaires

[6] 1. Universum, 2021. World’s Most Attractive Employers 2021. [ebook] Online: Universum, pp.40, 41, 42, 43. Available at: https://universumglobal.com/wmae2021/> [Accessed 15 February 2022].

O EIT HEALTH

EIT Health je síť inovátorů v oblasti zdraví s přibližně 150 partnery podporovaná Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), orgánem Evropské unie. Přeshraničně spolupracujeme na poskytování nových řešení, která mohou evropským občanům umožnit žít delší a zdravější život.

Evropané řeší problém rostoucích chronických chorob a multimorbidity a snaží se využít příležitostí, které nabízí technologie k posunutí se za hranice konvenčních přístupů k léčbě, prevenci a zdravému životnímu stylu. Proto potřebujeme inovátory a účinné způsoby, jak přinést na trh průkopnická řešení v oblasti zdravotní péče.

EIT Health řeší tyto potřeby. Spojuje všechny relevantní aktéry v oblasti zdravotní péče napříč Evropou, přičemž dbá na to, aby zahrnula všechny strany „znalostního trojúhelníku“ a aby se inovace mohly dít na průsečíku výzkumu, vzdělávání a podnikání ve prospěch občanů.

EIT Health: Společně za zdravé životy v Evropě. Pro více informací navštivte: www.eithealth.eu .

O NADACI WORKINHEALTH FOUNDATION

Nadace WorkInHealth Foundation, založená EIT Health, propaguje zdravotnictví jako sektor, ve kterém mohou talenty prosperovat.

Zdravotnictví nabízí smysluplnou kariéru vydlážděnou konkurenceschopným ohodnocením, vynikajícími pracovními podmínkami a příležitostí být v popředí špičkových inovací. Údaje však ukazují, že zdravotnické společnosti nejsou v očích talentů vnímány jako nejatraktivnější zaměstnavatelé.[6]

Udržitelnost sektoru závisí na schopnosti přitáhnout, udržet si a rekvalifikovat talenty. WorkInHealth spojuje náborové pracovníky a kandidáty a zároveň podporuje zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci s cílem zvýšit objem talentů v oblastech největší poptávky.

Pro více informací navštivte:

https://eithealth.eu/what-we-do/workinhealth-foundation/

Newsletter