EK chce azylový systém EU doplnit o krizové rozdělování žadatelů

Evropská komise představila reformu způsobu, jakým osmadvacítka řeší žádosti o azyl. Stávající pravidlo, že žádost řeší první země, kam uchazeč vstoupí, má být podle očekávání doplněno o krizový mechanismus přerozdělování do dalších států EU, spouštěný automaticky v případě vysokého počtu žadatelů v některém členském státě. Země se budou moci ze systému dočasně vyplatit částkou 250.000 eur (6,75 milionu Kč) za jednoho odmítnutého žadatele.

O návrhu komise bude jednat europarlament a také členské země EU, kde nemá podobné řešení jednoznačnou podporu.

Česká republika patří mezi státy, které podobné plány jednoznačně odmítají. Především země ze středu a východu EU poukazují na nefunkčnost přerozdělování žadatelů o azyl dlouhodobě, některé se kvůli věci obrátily na unijní soud.

Základem návrhu komise je „opravný mechanismus“, který automaticky určí, že některý členský stát čelí neúměrně vysokému počtu žádostí o azyl. Příslušná referenční hodnota má podle představy komise stejnou měrou záviset na bohatství a velikosti populace dané země.

Pokud v konkrétní zemi bude podáno žádostí o azyl nad 150 procent této hodnoty, budou všichni další žadatelé přerozdělováni podle stejně určené kvóty mezi ty další členy EU, kteří nedosahují ani 100 procent příslušné hodnoty. Mechanismus bude platit do té doby, než se v dotyčné zemi počty žadatelů opět nesníží pod 150 procent referenčního počtu.

Členská země má také mít možnost dočasně se z automatického mechanismu vyplatit. Částku 250.000 eur bude ale muset platit za každého „svého“ žadatele o azyl té zemi osmadvacítky, která se tohoto člověka ujme, navrhuje unijní exekutiva.

Newsletter