Ekonomickou olympiádu vyhrál podruhé v řadě student gymnázia v Bílovci

Jakub Groman, student čtvrtého ročníku Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, se stal podruhé za sebou vítězem celorepublikového finále Ekonomické olympiády. Cenu pro vítěze – sto tisíc korun v rozdrcených bankovkách – převzal dnes v reprezentativních prostorách České národní banky, která soutěž pořádanou neziskovou organizací Institut ekonomického vzdělávání (INEV) zaštiťuje.

“INEV dělá přesně to, co naše školství potřebuje – vychytává slabá místa v českém vzdělávání a soustředí se na ně. A jsou to hodně palčivá slabá místa,“ uvedl po převzetí ocenění Jakub, který zvítězil i v loňském premiérovém ročníku Ekonomické olympiády. Jako letošní cenu získal i účast na letní škole Liberálního institutu.

Na druhém místě skončil Michal Pitr, student septimy gymnázia Nový PORG v Praze. Jako třetí se umístil Pavel Králík ze třetího ročníku Obchodní akademie v Brně.

Finále Ekonomické olympiády v Praze, do něhož postoupilo z krajských kol téměř 50 studentů, mělo písemnou a ústní část. Po vyhodnocení písemného testu postoupilo 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisté čelili otázkám porotců, mezi nimiž byli Pavel Potužák, předseda správní rady INEV a přednášející na Vysoké škole ekonomické, a Mojmír Hampl, člen správní rady INEV a viceguvernér ČNB. V písemné i ústní části byl kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Ekonomickou olympiádu pořádá a odborně garantuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) po záštitou České národní banky. Správní rada institutu se skládá z ekonomů z České národní banky a Vysoké školy ekonomické. Ekonomická olympiáda má k dispozici vysoce kvalifikované odborníky (autory úloh, lektory, konzultanty a organizační pracovníky) převážně z řad pedagogů, vědeckých pracovníků, odborníků z praxe a vysokoškolských studentů. 

Newsletter