Dnes v 18:40 vystoupí guvernér Fedu Powell. Dolar proti euru včera krátce zpevnil k 1,0710 EURUSD. Aktuálně část zisků odevzdává. Měny regionu oslabily. Koruna se posunula nad 23,85 za euro, dnes mírně sílí pod tuto hranici.

Ekonomický komentář ČBA: Ceny výrobců v prosinci dále rostly, pokles u cen výrobců byl tažen zejména poklesem ceny ropy

Růst cen výrobců pokračoval i v prosinci, ačkoli ceny samotných průmyslových výrobců poklesly nad očekávání trhu (-1,1 % mom vs. -0,5 %), vývoj byl tažen zejména poklesem cen ropy, což nemusí mít vzhledem k rozkolísanosti cen ropy na trzích dlouhého trvání. U ostatních cenových okruhů pokračoval meziměsíční růst, zejména pak u zemědělských výrobců, kde sice zpomalil růst cen rostlinné výroby, ale živočišná výroba rostla nadprůměrným tempem. Ačkoli tak vývoj cen ropy a navazující propad cen v některých okruzích vysílá signály o sílících desinflačních tlacích, více detailní čísla příliš rychlé odeznívání inflačních tlaků nepotvrzují.

Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně vzrostly o 1,7 %. Jde sice o slabší dynamiku oproti listopadu (2,8 %), i tak se jedná o meziměsíční nárůst, který je jen nepatrně pod průměrem celého roku 2022. Oproti listopadu opět výrazněji rostly ceny živočišné výroby (3,1 %), kde už se meziměsíční cenová dynamika dostávala v předešlých měsících pod 3% hranici. Prosincová dynamika tak opět zrychlila a byla dokonce nad průměrem celého minulého roku. Zdražilo zejména drůbeží maso, vejce a mléko. Meziročně tak ceny živočišné výroby zrychlily na 38 %Ceny rostlinné výroby pak rostly meziměsíčně jen o 0,8 %, nicméně mezi červencem a říjnem klesaly, a tento klesající trend se koncem minulého roku zastavil. Vzhledem k vyšší srovnávací základně však meziroční dynamika poklesla z 26 na 21 %.

Pokračující cenové tlaky u cen potravin pak předznamenávají i ceny potravinářských výrobců, které dále vzrostly o 0,5 % mom a meziroční dynamika tak setrvala poblíž 26 %. Ceny průmyslových výrobců obecně sice v prosinci i listopadu o 1 % poklesly, většina tohoto vývoje šla však na vrub poklesu cen ropy na světových trzích, tj. cenami ropných produktů a chemických látek, mírně však pomohl i pokles cen kovových výrobků. Opačným směrem pak šly ceny elektřiny, strojů či již zmíněných potravin.

Ceny stavebních prací zrychlily o 0,6 % (v předešlých 3. měsících +0,3 %) a meziroční dynamika tak opět mírně zrychlila z 11,9 % v listopadu na 12,2 %. Ceny stavebního materiálu však v prosinci dále poklesly o 0,7 %, a meziroční růst pak z 16,9 % na 15,8 %, když vrcholu dosáhl v květnu, a to téměř 27 %.

Ceny služeb pro podniky v prosinci také zrychlily na 0,6 %, z meziročního pohledu pak z 6,5 % na 7,3 %.  Meziměsíční pokles zaznamenaly pouze reklamní služby (-2 %), ty však v září zdražily o téměř 20 % a jejich meziroční dynamika setrvává na 15 %.

Co z toho plyne: Prosincové ceny výrobců byly do velké míry ovlivněny poklesem cen ropy na světových trzích, což stejně jako v listopadu snížilo ceny u průmyslových výrobců nad očekávání. V řadě okruhů však růst cen pokračoval, relativně silný je zejména dále u cen zemědělské výroby, což naznačuje pokračující cenové tlaky u cen potravin, které se však budou přenášet více na okruhy živočišné výroby. Mírný optimismus z říjnových cen výrobců tak listopadové ani prosincové čísla nepotvrdila, a ačkoli vývoj je heterogenní, inflační tlaky odeznívají dle detailních čísel prozatím poměrně pomalu. Klíčové pak budou stejně jako v případě spotřebitelských cen lednová čísla, která naznačí, jak výrazně firmy přecenily své zboží a služby začátkem letošního roku.  

Newsletter