Ekonomický komentář ČBA: Ceny zemědělských výrobců v září poklesly, u průmyslových výrobců však vzrostly nad očekávání z titulu růstu cen energií

Růst cen výrobců v září byl relativně různorodý, zatímco u některých výrobců začaly meziměsíční ceny po předešlém rychlém růstu klesat či stagnovat, například u cen rostlinné výroby či cen stavebních prací, u cen průmyslových výrobců se projevil zejména rychlý růst cen energií a ceny tak rostly nad očekávání trhu. Inflační čísla z výrobního sektoru tak sice naznačují, že některé ceny již dosáhly svého vrcholu, pokles je však prozatím relativně mírný a řada výrobců ceny zvyšuje patrně s určitým zpožděním v návaznosti na dřívější růst cen vstupů. Tlak na zvyšování finálních spotřebitelských cen vzhledem k růstu cen energií tak ještě není u konce a pokles inflace i v příštím roce může být pomalejší, než se doposud předpokládalo.

Růst cen výrobců byl v září heterogenní, zatímco meziměsíčně ceny třetí měsíc v řadě poklesly u zemědělských výrobců a u cen stavebních prací meziměsíční dynamika zvolnila, naopak ceny zrychlily výrazněji u služeb a opětovně také u cen průmyslových výrobců.

Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly zejména kvůli 6% poklesu cen rostlinné výroby, zatímco živočišná výroba vzrostla o 3,3 % mom. Meziroční růst rostlinné výroby tak zpomalil na 33,6 % po 38 v srpnu a 42,5 % v červnu. Ceny zemědělských výrobců tak třetí měsíc v řadě již klesají a zvolňuje tak i meziroční růst. Pokles cen rostlinné výroby však doprovází zrychlování cen živočišné výroby, kde meziměsíční dynamika byla v září nejsilnější za poslední 4 měsíce.

Ceny stavebních prací rostly jen o 0,3 % mom, což je nejslabší meziměsíční růst od prosince minulého roku. Meziroční dynamika tak zvolnila nepatrně z 13,4 % na 13,1 % a ceny materiálů pak na 18,3 % yoy po květnových 26,5 %.

Ceny služeb pro podniky zaznamenaly nejsilnější meziměsíční růst od února letošního roku (1,5 % mom) a meziroční růst mírně zrychlil z 6,5 % na 6,8 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně dále zrychlily o 1,2 % zatímco trh čekal stagnaci. Meziroční dynamika pak mírně přidala z 25,2 na 25,8 %. Zářijový růst cen průmyslových výrobců byl tažen především růstem cen elektřiny a plynu, kde ceny meziměsíčně poskočily o téměř 7 %, mírně také pomohly ceny potravinářských výrobců, některé ceny výrobců však zaznamenává již pokles cen, například chemické látky a výrobky (-3,6 mom druhý měsíc v řadě, meziročně 31,7 %) nebo obecné kovy, kde ceny v posledních měsících již stagnují či mírně klesají. Ceny průmyslových výrobců bez energií rostly o 15,8 % yoy (oproti 16,4 % v srpnu a 19,4 % v květnu či 12,8 % v lednu).

Co z toho plyne: Zářijové ceny výrobců naznačují, že ačkoli cenové tlaky u některých položek již ustupují, u řady položek ceny dále postupně rostou v návaznosti na určité zpoždění růstu vstupních nákladů. Pokles některých cen, které začaly akcelerovat koncem minulého roku, je tak doprovázen vyšším růstem cen v jiných částech ekonomiky a celkově tak zůstává růst cen výrobců stále poměrně citelný. Do řady cen bude patrně s určitým zpožděním stále probublávat růst cen energií, což bude tlačit na vyšší ceny výrobců poměrně plošně. Tlak na zvyšování finálních spotřebitelských cen zejména vzhledem k růstu cen energií tak ještě není u konce a pokles inflace i v příštím roce může být z toho důvodu pomalejší, než se doposud předpokládalo.

Newsletter