Ekonomický komentář ČBA: Dubnové maloobchodní tržby sice zpomalily, po silném březnu si však stále vedly dobře

Maloobchodní tržby (bez automobilů) v dubnu zpomalily a meziměsíčně stagnovaly, z meziročního pohledu rostly o 5,3 % po březnovém růstu o 5,8 % (po revizi, dříve 6,1 % yoy) a nepatrně tak zaostaly za očekáváním analytiků dle Reuters ve výši 5,5 %. Uvedený meziroční růst je po očištění o rozdílné počty pracovních dní, bez očištění však činil 7,6 % yoy, protože letošní duben měl o 3 pracovní dny více než před rokem. Rozkolísanost tržeb posledních dvou měsíců je tažena i velikonočními svátky, které letos částečně již připadly na březen. Po nad očekávání silném březnu je však dubnový vývoj stále příznivý, ačkoli silnější meziroční dynamice pomáhá i nižší srovnávací základna z loňska. Průměrný meziroční růst reálných tržeb od ledna do dubna činí 4,3 %, což je příznivá hodnota, která potvrzuje sílící spotřebu domácností z titulu postupně rostoucích reálných mezd a zlepšující se nálady spotřebitelů. Dle současného konsensu by měly reálné tržby letos vzrůst o 2,5 % poté, co v loňském roce poklesly o 4,5 %. Současná data však spíše naznačují možnost rychlejšího růstu.

Z meziměsíčního pohledu (po sezónním očištění) tržby v dubnu reálně pouze stagnovaly, zatímco v březnu vzrostly o silných 1,2 %. U samotných potravin v dubnu dokonce mírně poklesly (-0,2 % po +0,5 % v březnu), u nepotravinářského zboží rostly jen nepatrně (+0,1 po 1,7 % v březnu). Slabší meziměsíční vývoj v dubnu je však do jisté míry očekávatelný, jelikož letošní březnové hodnoty byly velmi příznivé z titulu toho, že velká část velikonočních nákupů připadla právě již na březen.

V meziročním srovnání pokračoval již pátý měsíc v řadě růst tržeb, ten v dubnu mírně zpomalil z 5,8 % na 5,3 %. Hodnoty jsou očištěny o březnový menší počet pracovních dní (-3 meziročně) a naopak dubnový vyšší počet (+3), bez očištění o zmíněné kalendářní vlivy tržby v dubnu vzrostly o 7,6 % po 3,5 % v březnu. Z titulu kalendářních vlivů jsou rozdíly výrazné jak pro potravinářské, tak nepotravinářské zboží.

Dubnové maloobchodní tržby si tak po březnovém pozitivním překvapení stále vedly dobře, ačkoli nepatrně skončily za konsensem, rozpětí odhadů však bylo velmi široké (3,5-6,4 %), což dokresluje nejistotu spojenou s dopady velikonočních svátku. Za celý letošní rok rostou tržby meziročně v průměru o 4,3 %, 2,6 % u potravin a 5,7 % u nepotravinářského zboží, což je vývoj nad očekávání. Maloobchodní tržby posledních měsíců tak potvrzují, že spotřeba domácností oživuje z titulu obnoveného růstu reálných mezd a zlepšující se důvěry domácnosti. Zatímco v posledních dvou letech maloobchodní tržby klesaly o 3,9 a 4,5 %, letos konsensus ekonomů očekává jejich růst o 2,5 %. Z dlouhodobějšího pohledu se však reálné tržby stále pohybují zhruba 2 % pod průměrnou úrovní roku 2019.

Newsletter