Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po pátečních dat z trhu práce obchoduje pod 1,0800 za euro. Měny regionu ve ztrátě. Koruna oslabila nad 23,80 za euro.

Ekonomický komentář ČBA: Inflace z prosinci poklesla z 16,2 na 15,8 %, meziměsíčně stagnovala

Meziroční inflace v prosince poklesla z 16,2 % na 15,8 %, meziměsíčně ceny stagnovaly. Tržní konsensus dle agentury Reuters očekával mírně vyšší hodnotu, meziroční růst o 16,4 % a meziměsíční o 0,5 %. Inflace je od října stále do velké míry ovlivněna vládním opatřením, zejména úsporným energetickým tarifem a odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje. Bez tohoto vlivu by se inflace v prosinci pohybovala ve výši 19,3 % yoy, pokud bychom však zohlednili i efekt odpuštění DPH u energií z konce roku 2021, tj. efekt nízké srovnávací základny, byla by hodnota prosincová inflace zhruba o procentní bod nižší. Inflace bez obou administrativních vlivů by se tak v prosinci pohybovala kolem 18 %. Za celý rok 2022 dosáhla inflace 15,1 %, v letošním roce ji prozatím odhadujeme na 10 %.

Hlavní příčina poklesu prosincové inflace byly ceny pohonných hmot, které v prosinci meziměsíčně poklesly o 10,5 %, a jejich meziroční dynamika se tak snížila z listopadových 14,5 % na 4,4 % (příspěvek -0,34 p.b. k yoy inflaci). Dalším faktorem táhnoucím inflaci dolů byly ceny automobilů a imputované nájemné a ceny potravin (viz tabulka 1 & 2). Potraviny sice z meziměsíčního pohledu dále mírně rostly, z důvodu vysoké srovnávací základny však jejich meziroční dynamika mírně poklesla z 27,1 na 26,4 %.

Proinflačně v prosinci ještě dále mírně působily ceny energií, zde byl však mírný nárůst u cen elektřiny a plynu, ceny jsou v tomto segmentu do velké míry ovlivněny úsporným tarifem. Cena elektřiny tak například klesá meziročně o 20 %, bez úsporného tarifu by však rostla o necelých 70 %.  K růstu cen přispěly pak i ceny dovolených či dopravních služeb.

Ceny zboží rostly v prosinci o 12,5 % (v listopadu o 12,7), ceny služeb pak o 17,8 % (v listopadu 18,5 %).

Inflační čísla jsou tak koncem letošního roku rozkolísaná z titulu metodických a administrativních změn. Vliv úsporného tarifu snížil čísla v posledním čtvrtletí 2022 níže o zhruba 3,5 procentního bodu, na druhou stranu přes 1 procentní bod je navyšuje nízká srovnávací základna z minulého roku, kdy bylo odpuštěno v listopadu a prosinci DPH u energií.

Za celý rok 2022 dosáhla inflace v průměru 15,1 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1993. Inflace minulého roku je však do velké míry již nepodstatná, hlavní pozornost se nyní přesouvá na lednovou inflaci, která ovlivní celoroční trajektorii inflace a zároveň ukáže, jak citelně firmy začátkem roku dále promítly zvýšené náklady do svých cen.  Pro rok 2023 nyní odhadujeme inflaci kolem 10 % s tím, že v první polovině roku se bude pohybovat nad touto hranicí, druhou polovinu pod ní. Proinflační rizika souvisí zejména s citelnějším propisem vysokých cen energií do finálních cen, naopak protiinflačním rizikem může být výrazně silnější recese.

Newsletter