Ekonomický komentář ČBA: Lednová inflace vesměs v souladu s konsensem trhu; 17,5 % yoy, +6 % mom

Lednový meziroční růst cen dosáhl 17,5 %, meziměsíčně ceny vzrostly o 6 %. Hodnota je jen nepatrně nad očekáváním trhu (17,3 % dle Reuters) a v souladu s odhadem ČNB ve výši 17,6 %, tradiční nejistota lednového odhadu však byla tentokrát o to vyšší z důvodu odeznění úsporného tarifu a začátku platnosti vládních cenových stropů, rozpětí odhadů se tak pohybovalo od 15,4 po 18,7 %.

Hlavní příčina růstu lednových cen byly ceny spojené s bydlením, zejména elektřiny, a to z důvodu odeznění úsporného tarifu z konce minulého roku. Cena elektřiny tak meziměsíčně vzrostla o 140 % a její meziroční růst zrychlil z -21 % na 36 % yoy. Naopak cena zemního plynu rostla jen nepatrně i díky nové platnosti stropů a vzhledem k vyšší srovnávací základně z minulého roku se meziroční růst zmírnil z prosincových 140 % na 87 %, což odečetlo z meziroční inflace 1 p.b. Bez vlivu úsporného tarifu by šly ceny elektřiny v lednu nahoru „jen“ o 21 %. K růstu inflace pak přispěly i další služby spojené s bydlením, citelně v lednu vrostly například ceny tepla (23 %) či vodného a stočného.

Protinflačně v lednu začala působit řada položek, a to díky již vysoké srovnávací základně z loňského roku. Nejvýrazněji (kromě již zmíněné ceny zemního plynu) meziroční inflaci snížilo imputované nájemné, mírně negativní vliv však měla již celá řada položek, a to navzdory tomu, že ceny meziměsíčně dále vzrostly. Například ceny potravin z meziměsíčního pohledu přidaly o 3,5 %, v lednu 2021 činil však nárůst 4,4 % a meziroční dynamika se tak snížila z 26,4 na 25,6 %.

Za celý rok 2022 dosáhla inflace v průměru 15,1 %, což byla nejvyšší hodnota od roku 1993Nová prognóza ČBA zveřejněna včera očekává průměrnou inflaci v letošním roce ve výši 10,8 %, v příštím roce pak mírně nad 3 %. Odhady inflačního vývoje jsou však velmi nejisté a budou se tak odvíjet nejen od vývoje cen energií, ale i dynamiky mezd či ukotvenosti inflačních očekávání. Nelze tak vyloučit pomalejší pokles meziroční inflace a její setrvání poblíž 10 % během celé druhé poloviny roku. V příštím roce však prognóza čeká pokles inflace na 3,2 %, za čímž bude zejména efekt vysoké srovnávací základny.

Newsletter