Ekonomický komentář ČBA: Maloobchodní tržby v prosinci opět zklamaly, prodej potravin poklesl nejcitelněji v historii časové řady od r. 2001

Maloobchodní tržby (bez automobilů) v prosinci z meziměsíčního pohledu poklesly o 0,7 %, meziroční propad se mírně snížil z 8,9 % na 7,3 %, trh však čekal slabší pokles (-5,6 % yoy). Prosinec loňského roku měl o jeden pracovní den méně než v roce 2021, bez očištění o tento vliv pak maloobchodní tržby v prosinci poklesly o 8,2 %. Maloobchod v prosinci tak opět zaostal za očekáváním analytiků a jeho meziroční propad pokračuje osmý měsíc v řadě. Za celý loňský rok maloobchodní tržby poklesly o 3,6 %, přitom v krizových letech 2009 či 2012 činil propad „jen“ mírně nad 1 %. Prodeje potravin pak zaznamenaly nejvýraznější propad v historii časové řady od roku 2001. To dokládá citelný dopad energetické krize do disponibilních příjmů domácností, což bude pokračovat i v letošním roce. Dle ekonomického konsensus se prozatím čeká další propad maloobchodu o 1,5 %.

Maloobchodní tržby v prosinci pokračovaly v meziměsíčním poklesu, který zesílil z 0,3 na 0,7 %. Další výrazný meziměsíční pokles zaznamenaly projede potravin (-1,4 %), ale i nepotravinářské zboží po mírném listopadovém růstu opět o 1 % kleslo. V obou případech jde o pokles vyšší, než činil průměr druhé poloviny minulého roku. Pouze pohonné hmoty vzrostly o 2,8 % následkem výraznějšího poklesu cen v prosinci. Propad tržeb je tak poměrně plošný a neobvykle silný je pak u prodejů potravin, které bývají obvykle stabilnější na rozdíl od nepotravinářského zboží.

Z meziročního pohledu pak propad tržeb v prosinci nepatrně zpomalil z 8,9 % na 7,3 %, bez očištění o kalendářní vlivy však činil 8,2 %. U potravin však meziroční propad zesílil na 10,2 % yoy a byl nejsilnější za více než 20letou historii časové řady od roku 2001. Prodeje nepotravinářského zboží meziročně klesly o 7,5 % (v listopadu o 9,9 %), prodeje pohonných hmot pak vzrostly o 5,6 %.

V nominálním vyjádření tržby i přes svůj reálný propad vzhledem k inflaci rostly o 6,7 %, u potravin pak o 7,9 %. Ve srovnání s průměrem předpandemického r. 2019 pak domácnosti zaplatily v prosinci minulého roku o 21 % více, koupily si však v reálném vyjádření o 4 % méně.

Za celý loňský rok klesly maloobchodní tržby meziročně o 3,6 %, prodeje potravin pak o 5,1 % a celoroční propad je viditelný napříč sortimentem zboží. Přitom v krizovém roce 2009 či 2012 činil propad tržeb v maloobchodu kolem 1 %. Maloobchodní tržby tak dle očekávání slábnou, což je spojeno s růstem inflace, cen energií a slábnoucí kupní sílou domácností. Přitom tržby klesají citelně i u potravin, které bývají obvykle stabilnější. Téměř 30% růst cen potravin však nutí domácnosti šetřit citelněji i v tomto segmentu. Vzhledem k pokračujícím tlaku na disponibilní příjmy domácností lze očekávat, že maloobchod poklesne i v letošním roce. Dle šetření FocusEconomic se prozatím čeká pokles o 1,5 %.

Newsletter