Ekonomický komentář ČBA: Maloobchodní tržby v srpnu vzrostly o 4,1 %, opět ale zaostaly za odhadem analytiků

Maloobchodní tržby (bez automobilů) v srpnu meziročně vzrostly o 5,1 %, pokud by se dynamika očistila o kalendářní vlivy, růst by činil 4,1 % a byl by obdobný jako v červenci. I srpnová dynamika tržeb tak zaostala za odhadem analytiků, hlavní tahounem růstu byly dle ČSÚ tržby přes internet a výrobky pro domácnosti, zejména stavební materiál. Od začátku roku do konce srpna tržby ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 3,6 %, zatímco v loňském roce poklesly o necelé procento (graf 1).

Maloobchodní tržby byly i v srpnu ovlivněny rozdílnými kalendářními vlivy. Bez jejich očištění tržby rostly o 5,1 % po červencových 1,7 % (po revizi). Po očištění však byla meziroční dynamika v obou měsících obdobná, a to kolem 4 %. Z meziměsíčního pohledu tržby v srpnu vzrostly  o 0,3 %.

Tržby u nepotravinářského zboží si v srpnu zachovaly příznivou dynamiku o necelých 10 % a oproti červenci mírně zrychlily (7,6 % po revizi vs. 8,9  %, očištěno). Zrychlení tržeb bylo poměrně plošné, prodeje přes internet pokračovaly v dynamice kolem 20 %, tržby pak táhlo také zboží pro domácnosti, zejména stavebního materiálu. Za celý letošní rok rostou nepotravinářské tržby o 6,9 %.

Tržby u potravin naopak poklesly o 1,5 % (po očištění o 1,2 %), což je poměrně slabá dynamika pod průměrem letošního roku (-0.1 %) ý letošní rok (graf 2).

Prodeje automobilů pak meziročně opět poklesly (-3,6 % po očištění, -0,2 % bez očištění). V tomto segmentu se začíná stále více projevovat nedostatek nových automobilů následkem výpadků ve výrobě. To je patrné i na nových registracích automobilů, které pak ještě dále v září propadly o 16 %. Naopak dynamika zrychluje u registrací ojetých automobilů. To patrně souvisí právě s dlouhými čekacími lhůtami u nových automobilů, které vedou k preferenci ojetých vozidel, kde pak pozorujeme i růst jejich cen.

Maloobchodní tržby si sice nevedou v některých segmentech spatně, celkové číslo však opět zaostalo za odhadem analytiků. Svou roli za horšími letními tržbami sice může hrát i letošní preference tuzemských domácností strávit dovolenou v zahraničí, obecně se ale zdá, že rychlý náběh spotřeby domácností po otevření ekonomiky zatím nenastává v takové míře, jak se doufalo. Na domácností zároveň začínají opět doléhat obavy z budoucího ekonomického vývoje, obavy z růstu cen, a nelze tak úplně předpokládat, že jejich spotřebitelský apetit v dalších měsících výrazně zrychlí, spíše naopak. To není příliš příznivý vývoj pro růst tržeb v závěru letošního roku, prozatím rostou od začátku roku o 3,6 %. Vezmeme-li v potaz i nepříznivý vývoj v průmyslu následkem přetrvávajících problému v dodavatelských řetězcích, růst ekonomiky v druhé polovině letošního roku bude slabší, než se předpokládalo ještě několik měsíců zpátky.

Newsletter