Ekonomický komentář ČBA: Meziroční inflace v září poklesla nad očekávání (6,9 % yoy, -0,7 % mom)

Zářijová inflace poklesla nad očekávání, když meziroční růst zpomalil z 8,5 % na 6,9 %, zatímco ČNB předpokládala pokles na 7,2 % a konsensus analytiků dle Reuters na 7,5 %. Meziměsíčně ceny poklesly o 0,7 % (očekávání trhu -0,2), což je nejvýraznější pokles od října minulého roku, kdy byl zaveden úsporný tarif. Meziroční inflace tak zůstává na nejnižší hodnotě od konce roku 2021.

Hlavní příčina meziměsíčního poklesu cen byla spojená s 22% poklesem cen dovolených, to je však běžný sezónní vývoj, který se v intenzitě poklesu příliš nelišil od minulých let a nebyl tak příčinou silnějšího poklesu inflace. Tím byly jednak ceny potravin, které poklesly o 1,8 %, což byl pokles nad rámec tradiční sezónnosti, a také pokles cen energií: ceny elektřiny poklesly o 3,6 %, ceny zemního plynu o 2 % a ceny tuhých paliv o 1,3 %. Zejména tak ceny energií a ceny potravin stály za výraznějším meziměsíčním poklesem cen v září. Ve směru růstu cen pokračovaly ceny pohonných hmot o necelá 3 %, ceny tabáku či pokračující růst cen imputovaného nájemného, stravování či odívání.

Z meziročního pohledu se inflace snížila o 1,6 procentního bodu, z 8,5 na 6,9 %. Hlavní příčina vysvětlující více než polovinu tohoto poklesu byla spojená s propadem cen energií, a to jednak výše zmíněným meziměsíčním poklesem, ale také efektem vyšší srovnávací základny. Ceny elektřiny tak poklesly z 23 na 16,5 % yoy, ceny plynu z 34,5 na 12,5 %, tuhých paliv z 22 na 13 % yoy. Dalším silným faktorem byly ceny potravin, kde se meziroční růst cen snížil ze 7,5 na 5,4 % a přispěl tak k poklesu meziroční inflace o 0,35 procentního bodu.  

Zářijový nad očekávání silný pokles inflace byl tak způsoben silnějším poklesem cen energií a potravin v kombinaci s vlivem vysoké srovnávací základny. V některých cenových okruzích však meziměsíční růst cen trochu pokračuje, efekt vysoké srovnávací základny je však prozatím silnější. Obecně však růst cen zvolňuje, což je patrné z toho, že od února (po vyloučení lednového růst cen) do září letošního roku celkové ceny vzrostly o 1,1 %, zatímco v loňském roce v tomtéž období to bylo přes 11 %. Citelně poklesla také meziměsíční inflace očištěná od regulovaných a administrativních vlivů, které se dostala na úrovně z první poloviny roku 2021 a po anualizaci se dostala pod 2 % cíl ČNB.

Zápis z posledního měnového jednání ČNB se nesl obecně v duchu vyšších sazeb po delší dobu, nicméně první snížení sazeb ještě v letošním roce má v bankovní radě dle zápisu relativně podporu a dnešní inflační čísla tento názor spíše utvrdí. Lze tak očekávat, že ČNB přistoupí k mírnému snížení sazeb o 25-50 bodů již v letošním roce, a to navzdory tomu, že říjnová meziroční inflace se opět zvýší vlivem statistického efektu z loňského roku.

Newsletter