Ekonomický komentář ČBA: Mzdy v 1. čtvrtletí zrychlily o 7,2 %, reálné mzdy však propadly o 3,6 % a jejich pokles letos dále zesílí

Růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí letošního roku dosáhl 7,2 %, což bylo v souladu s odhadem trhu. Vzhledem k průměrné inflaci v prvním čtvrtletí ve výši 11,2 % však reálné mzdy poklesly o 3,6 %. Trend propadu reálných mezd bude letos zesilovat a bude nejsilnější za poslední 3 dekády, jelikož růst nominálních mezd nebude kompenzovat dvoucifernou inflaci letošního roku. Reálné mzdy tak letos poklesnou kolem 6 %. Průměrná mzda v prvním čtvrtletí činila 37,9 tis. Kč, mediánová mzda pak 31,9 tis. Kč.

Meziroční srovnání vývoje průměrných mezd je stejně jako v předchozích čtvrtletích zatíženo statistickými efekty mimořádných opatření souvisejících s pandemií, zejména z důvodu vlivů výpadků mezd zaměstnanců, kteří pobírali ošetřovné či náhradu mzdy v případě karantény. Výpadky mezd byly také u zaměstnanců, kteří nepracovali z titulu překážek v práci z důvodu pandemie a čerpali pouze částečné náhrady mezd.  Výkyvy v opačném směru pak způsobují mimořádné odměny, které byly vyplaceny v závěru let 2020 a 2021, ale také na jaře roku minulého. Meziroční dynamika mezd tak je z titulu těchto efektů rozkolísaná, což bude opticky čísla zkreslovat zejména v první polovině letošního roku (graf 1).

Růst mezd začátkem letošního roku byl tak ovlivněn i těmito statistickými efekty a byl tak velmi různorodý napříč odvětvími (viz tabulka). Nejrychleji rostly mzdy ve finančnictví, naopak nejpomaleji rostly ve veřejné správě. Vzhledem k rozkolísané dynamice mezd v průběhu pandemických let může být více vypovídající srovnání s předpandemickým rokem 2019. Za poslední 3 roky tak průměrná mzda v ekonomice vzrostla o 15 %, nejrychleji pak rostla ve výrobě elektřiny a plynu, v administrativních činnostech či v IT (společně s finančnictvím), nejpomaleji pak v kultuře a veřejné správě (poslední sloupec tabulky 1). V průběhu 3 let však některá odvětví přišla o řadu zaměstnanců, například zmíněné administrativní činnosti o 15 %, ubytování stravování a pohostinství o 14 %, těžba a dobývaní o 23 %. Naopak nejvíce zaměstnanců přibylo ve vzdělávání (8,7 %) v činnostech v oblasti nemovitostí (8,3 %) či zdravotní a sociální péči +(7 %).

Mzdy rostly v prvním čtvrtletí letošního roku nepatrně pod očekávání poslední prognózy ČNB (8 %), v tržních odvětvích však rostly nakonec nepatrně rychleji (8 % vs. 7,7 %), ačkoli čísla za loňský rok byla revidována ČSÚ k mírně slabším hodnotám (celkový růst mezd činil loni nakonec 4,8 % oproti dříve zveřejněným 6,1 %, naopak rok 2020 byl revidován nahoru z 3,2 % na 4,6 %).

Průměrná inflace v prvním čtvrtletí zrychlila na 11,2 %, reálné mzdy tak poklesly o 3,6 % zatímco předchozí čtvrtletí poklesly o 3 %. Vzhledem k dalšímu zrychlení inflace v letošním roce tak ani pokračující růst nominálních mezd odhadovaný prozatím kolem 6 % růst cen nevykompenzuje a reálné mzdy za celý letošní rok poklesnou nejvýrazněji za poslední 3 dekády. Prozatím očekáváme propad reálných mezd letos kolem 6 % zatímco v loňském roce reálné mzdy rostly o 1 %.

Newsletter