Ekonomický komentář ČBA: Mzdy v 1q24 meziročně rostly nad očekávání o 7 %, mediánová však jen o 5,5 %

Růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí dosáhl 7 % a oproti předešlému čtvrtletí zpomalil ze 7,1 % (po revizi, dříve 6,3 %). Konsensus analytiků dle Reuters činil 6,3 %, odhad ČNB pak 6,4 %, čísla minulého i předminulého roku však byla dnes citelně revidována. Dnešní hodnota tak skončila nad očekáváním, vzhledem k citelným revizím je však porovnávání s dřívějšími odhady méně relevantní. Průměrná meziroční inflace v prvním čtvrtletí činila 2,1 %, reálná mzda tak vzrostla meziročně o 4,8 %. Jedná se o první meziroční růst reálných mezd po více než dvou letech poklesu, ačkoli mezičtvrtletně již reálné mzdy loni rostly. Průměrná mzda činila 43 941 Kč, mediánová pak 36 651 Kč, a právě vývoj mediánové mzdy dnešní příznivou hodnotu do jisté míry kazí, jelikož její dynamika zpomalila ze 7 na 5,5 %.  Za celý rok 2023 růst mezd dosáhl 8 % (před revizí 7,5 %), pro letošní rok čeká prognóza ČBA růst nominálních mezd o 6 %, ČNB pak silnější růst 7,2 %, což však dnešní hodnoty spíše potvrzují. V reálném vyjádření by měly letos růst mzdy kolem 4,5 % a na svou maximální úroveň z roku 2021 se dostanou patrně v roce 2026.

Nejrychlejší meziroční růst mezd zaznamenaly v 1. čtvrtletí odvětví zdravotní a sociální péče, administrativní činnosti či zásobování vodou či skladování kde meziroční dynamika překonala či byla blízko 10 %. Nejpomaleji naopak ve veřejné správě (+2,1 %) a vzdělávání (1,9 %). V těchto dvou odvětvích byl nárůst nejslabší i z pohledu vývoje od začátku roku 2020, kdy průměrné mzdy vzrostly o 26 %, zatímco ve veřejné správě o 17 % a vzdělávání o 14 %.

ČNB očekávala růst mezd v 1. čtvrtletí ve výši 6,4 %, v tržních odvětvích o 6,9 %, v netržních pak o 4 %. Růst v tržních odvětvích byl nakonec silnější, a to o 8 %, kde ke zrychlení přispěly oproti předešlému čtvrtletí zejména zdravotní služby, a velko/maloobchod. V netržních odvětvích naopak rostly mzdy pod očekávání, a to o 2,2 % a ke zpomalení přispalo nejvíce vzdělávání a veřejné správa. Právě očekávání silnějšího růstu mezd (7,2 % za celý rok 2024) stálo za citelnou revizí základní sazby ČNB v poslední květnové prognóze ČNB směrem nahoru, dnešní data tak na jednu stranu odhad ČNB potvrzují, na druhou stranu je patrné, že vyšší než očekávané číslo bylo taženo patrně vysokými mzdami či odměnami vysoce příjmových zaměstnanců, protože samotná mediánová mzda rostla o pouhých 5,5 %, přitom pro spotřebu domácností bude mít výraznější dopad právě mediánová mzda.

V mezičtvrtletním pohledu (po sezónním očištění) průměrná mzda vzrostla o 1,7 %, obdobným tempem jako v předešlých čtvrtletích. V reálném vyjádření však zrychlila citelněji přes 2 % a roste 4. čtvrtletí v řadě.

Po dnešních revizích průměrné mzda loni vzrostla o 8 %, naopak v roce 2022 rostla pomaleji (5,3 vs 4,3). Dnešní příznivější hodnoty tak sice naznačují, že růst průměrné mzdy může být letos nakonec mírně rychlejší než poslední odhad ČBA prognózy ve výši 6 %, méně pozitivní zprávou je však v tomto ohledu citelné zaostávání mediánové mzdy, které naznačuje, že silnější číslo prvního čtvrtletí bylo taženo patrně výraznějšími mzdami a odměnami vysoko příjmových zaměstnanců.

Newsletter