Ekonomický komentář ČBA: Mzdy v 2Q23 zaostaly za očekáváním, 7,7 % yoy, -3,1 % reálně

Růst průměrné mzdy v 2. čtvrtletí dosáhl 7,7 %. Oproti předešlému čtvrtletí, kdy meziroční růst dosáhl 8,7 % (před revizi 8,6 %) zpomalil, skončil však také pod odhadem analytiků (8,5 %) i ČNB (8,6). Ačkoli meziroční inflace byla ve druhém čtvrtletí stále dvouciferná, oproti předešlému čtvrtletí zpomalila z 16,4 na 11,2 %, čímž se propad reálných mezd zmírnil z -6,6 % na -3,1 %. Reálné mzdy však klesají již 7 čtvrtletí v řadě a vrátily se tak na úroveň začátku roku 2018. Průměrná mzda činila 43 193 Kč, mediánová pak 36 816 Kč. Za celý letošní rok čeká prognóza ČBA růst nominálních mezd o necelých 9 %, v příštím roce pak o 6,5 %, dnešní číslo však přináší pro letošní rok riziko slabší mzdové dynamiky.

Nejrychleji rostly mzdy v 2. čtvrtletí (stejně jako v přechozích čtvrtletích) v odvětví výroby a rozvodu elektřiny a plynu (+13,7 % yoy), následovaly činnosti v oblasti nemovitostí či těžba a dobývání, nejpomaleji naopak ve vzdělávání, kultuře.

ČNB očekávala růst mezd v 2. čtvrtletí ve výši 8,6 %, v tržních odvětvích o 9 %, v netržních pak o 6,6 %. Mírněji tak rostly nakonec mzdy jak u tržních odvětví, (8,2 %), tak netržních (5,6 %). ČNB ve své poslední prognóze čeká růst mezd v letošním roce o 8,7 %, v příštím roce pak o 7,8 %, ministerstvo financí pak ve výši 8,1 a 5,8 %, odhad ministerstva financí byl pro 2. čtvrtletí blíže reality (7,9 %), tudíž odhad celoročního růstu mezd kolem 8 % se zdá v nyní pravděpodobnější.

Reálné mzdy po citelném poklesu v loňském roce o 8,5 % budou klesat i letos, ačkoli podstatně mírnějším tempem kolem 2 %. Růst mezd se tak vyrovná růstu inflace až v závěru letošního roku a předhánět jej začne až v roce příštím. Z pohledu vývoje reálných mezd se tak v současnosti pohybuje tuzemská ekonomika na úrovni 1. čtvrtletí 2018. tj. nejníž za posledních 5 let. Je však potřeba brát v potaz, že z definice mzdy neobsahují výdělky OSVČ, jejichž počet – i vzhledem k popularitě švarcsystému v tuzemské ekonomice – je v ČR nad průměrem EU (u mužské populace nad 18 let 20 % oproti 17 % v EU) a může tak celkový obrázek dynamiky výdělků domácností zkreslovat.

Newsletter