Americký index cen výrobců v červenci meziměsíčně poprvé po dvou letech vykázal zápornou hodnotu. Euro vůči dolaru se obchoduje nad 1,0300 EURUSD. Měny regionu korigují ranní zisky, koruna se obchoduje zpět nad 24,30 EURCZK. Nejsilnější je forint, který se pohybuje pod 395 EURHUF.

Ekonomický komentář ČBA: Objemy nových úvěrů byly loni rekordní nejen u úvěrů na bydlení, ale i úvěrů podnikům či spotřebitelských úvěrů

Loňský rok byl rekordní z pohledu nově poskytnutých úvěrů (bez refinancování), a to nejen u úvěrů na bydlení, ale také u spotřebitelských úvěrů a úvěrů poskytnutých bankám nefinančním podnikům. Všechny zmíněné kategorie rostly meziročně dvouciferným tempem a byly také výrazně nad hodnotami běžnými před příchodem pandemie. Úvěrový impulz do ekonomiky byl tak v loňském roce rekordní, což sice přispělo k růstu, ale také působilo proinflačně. V letošním roce bude tento kanál z titulu růstu sazeb ČNB podstatně slabší. U podnikových úvěrů začíná být více patrná preference cizoměnových úvěrů, což pravděpodobně souvisí s růstem korunových úrokových sazeb a větším zájmem firem o eurové financování.

ČNB koncem ledna zveřejnila úvěrovou statistiku za prosinec a celý rok 2021 s detaily úvěrového vývoje jak pro nefinanční podniky, tak domácnosti.

Úvěry na bydlení: Jak již naznačila dříve zveřejněná čísla ČBA Hypomonitor, loňský rok byl zcela výjimečný z pohledu nově poskytnutých hypoték. Dle oficiálních čísel ČNB tuzemské banky a stavební spořitelny poskytly nové hypotéky v objemu 367,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 151 mld. Kč, tj. 70 %. Dle dat ČBA Hypomonitoru dosáhl celkový objem čistě nově poskytnutých hypoték necelých 380 mld. Kč, mírně vyšší hodnota je dána několika metodickými rozdíly, mimo jiné například zahrnutím i hypoték domácnostem pro koupi nebytových nemovitostí. Objem úvěrů na bydlení, což je širší statistika, která zachycuje nejen hypotéky, ale například i menší úvěry na rekonstrukci bez požadavku na zástavu nemovitosti, pak dosáhl v loňském roce 408 mld. Kč (+63 % yoy), zatímco v doposud rekordním roce 2020 to bylo 250 mld. Kč. Ve všech zmíněný případech jde o čísla bez refinancování či refixací .

Spotřebitelské úvěry: Vyšší objem nově poskytnutých úvěrů v loňském roce zaznamenaly i spotřebitelské úvěry, které dosáhly 91 mld. Kč, což představuje oproti roku 2020 pětinový nárůst. Obecně jde i o vyšší objemy, než byly poskytnuty v předcovidových letech. Dopad zvyšování úrokových sazeb ČNB do sazeb spotřebitelských úvěrů byl doposud mírnější, jelikož zde dopad tlumí prostor ve snižování marží, které jsou u těchto typů úvěru vyšší. Průměrná sazba se tak ke konci roku pohybovala jen o desetinu procenta nad úrovni z počátku roku 2021, a na konci roku činila 8 %.

Podnikové úvěry: Rekordní objem nově poskytnutých úvěrů pak zaznamenaly také úvěry podnikům, kde se objem přiblížil hodnotě 650 mld. Kč, zatímco dosavadní rekordní rok 2015 nepřesáhl 500 mld. Kč. K silnější úvěrové dynamice přispěly i podpůrné covidové programy. Ty od svého začátku po vypuknutí pandemie do konce roku 2021 činily přes 72 mld. Kč, nicméně v samotném roce 2021 přispěly kolem 31 mld. Kč, zbývající částka byla poskytnuta již v roce 2020. Zatímco průměrná úroková sazba u nových podnikových úvěrů byla zkraje roku 2021 na úrovni 1,5 %, na konci roku se již dostala k hranici 4,5 %, mírně nižší pak byla u úvěrů nad 30 mil Kč, případně úvěrů s delší fixací.

Co z toho plyne: Celkový objem nových úvěrů poskytnutých v loňské roce a případný uvěrový impulz byl tak loni rekordní a přiblížil se 19 % HDP. V letech před pandemií se pohyboval mezi 12 a 13 % HDP. Část tohoto impulzu však uvidíme patrně ještě letos, a to u úvěrů na bydlení. Vyšší než obvyklý nesoulad mezi objemem nově poskytnutých úvěrů na bydlení (které do statistiky vstupují po podpisu smlouvy) a změnou celkového stavu úvěrů (které do statistiky vstupují až při čerpání úvěrů) naznačuje, že v letošním roce bude stále čerpán vysoký počet úvěrů na bydlení, které byly schváleny ještě v loňském roce. Tento efekt bude mírně tlumit slabší zájem o nové hypoteční úvěry z titulu vyšších úrokových sazeb, celkově však bude úvěrový impulz v letošním roce podstatně slabší, než v roce 2021, což bude sice měně podporovat růst skrz investice a spotřebu domácností, ale také působit méně proinflačně.

V datech z konce roku je patrný také zvyšující se zájem podniků o eurové financování, jelikož podíl cizoměnových korporátních úvěrů začal v posledních měsících loňského roku opět růst a přiblížil se hranici 35 %. Cizoměnové půjčky se však vykazují v databázi ČNB v korunách, pokud koruna oslabí, znamená to z titulu přecenění slabším kurzem vyšší objem FX půjček vyjádřených v korunách a naopak. V prosinci sice absolutní korunový objem FX půjček stagnoval, ale jen díky posílení koruny. Pokud bychom podíl cizoměnových půjček očistili o uvedené kurzové změny, podíl cizoměnových úvěrů by byl koncem minulého roku již historicky nejvyšší.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter