Ekonomický komentář ČBA: Prosincový indikátor PMI vzrostl z 57 na 59 bodů, růst zaměstnanosti byl v prosinci nejvyšší za 4 roky

Index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) v prosinci vzrostl z 57,1 na 59,1 bodů a dostal se na nejvyšší hodnotu za poslední 4 měsíce. Prosincový indikátor vzrostl mírně nad očekávání trhu a skončil tak na průměrné hodnotě za celý rok 2021 (58,9). Problémy v dodavatelských řetězcích v prosinci mírně polevily, stejně tak tlak na růst cen. Firmy se snažily navýšit kapacity a růst zaměstnanosti byl tak nejvyšší za poslední 4 roky. Poslední předstihové indikátory z konce minulého roku tak vyznívají v mírně optimistickém duchu, ačkoli šetření proběhlo v první polovině prosince a nemusí tak plně odrážet méně příznivý vývoj pandemické situace v řadě zemí koncem roku.

Dle šetření IHS Markit v prosinci zrychlila výroba i nové zakázky, a to nejvíce od srpna minulého roku. Výroba vzrostla právě i z titulu zmírnění problémů v dodavatelských vztazích, což umožnilo dokončovat rozpracované výrobky. Prodlužování termínu dodávek bylo nejmenší za posledních 10 měsíců. Přesto rozpracovanost výrobků vzrostla a firmy narážely na omezené kapacity. Ty se snažily navýšit nabíráním nových zaměstnanců, tempo růstu zaměstnanosti tak bylo nejvyšší od října 2017. Ceny vstupů dále rostly, ale pomaleji než v předchozích měsících. Mírně tak zpomalil i růst cen výstupů, firmám se dále dařilo přenášet vyšší ceny na zákazníky. Důvěra firem byla také nejvyšší od srpna.

Předstihové indikátory z průmyslu z konce roku tak vyzněly v mírně optimistickém duchu, potvrdily sice dosavadní trendy spojené s vysokým růstem cen, jejich růst však již byl dle šetření mírnější oproti předchozím měsícům. Podobně vyznělo šetření IHS také z Německa či eurozóny, tj. že inflační tlaky zůstávají silné, ale proti svému historickému maximu z listopadu zvolnily. Šetření také naznačilo určité zlepšení v dodavatelských vztazích, což je také pozitivní zprávou.

Firmy byly v prosinci jsou také poměrně optimistické ohledně dalšího vývoje a vlivu nákazy Covid-19 na budoucí poptávku a výrobu. Optimismus firem naznačuje i další citelný růst zaměstnanosti. V tomto ohledu je však potřeba zmínit, že šetření probíhalo v první polovině prosince a nereflektuje tak poslední ne příliš příznivý pandemický vývoj v zahraničí z konce roku. Určitý optimismus výrobního sektoru koncem roku tak mohl být do jisté předčasný, což se ukáže v následujících měsících.

Newsletter