Ekonomický komentář ČBA: Prosincový podíl nezaměstnaných osob vzrostl pod očekávání trhu (3,7 vs 3,8 %)

Podíl nezaměstnaných osob (dle metodiky MPSV) v prosinci vzrostl z listopadových 3,5 % na 3,7 %, což bylo mírně pod odhadem trhu (3,8 %). Prosincový nárůst je typický vzhledem k zimnímu počasí a ukončení některých sezónních prací. Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 byla prosincová nezaměstnanost sice o téměř 1 procentní bod vyšší, obecně však hodnota 3,7 % patří v historickém srovnání pro prosinec mezi ty nejnižší. Na úřadech práce bylo ve srovnání s prosincem 2019 o 56 tisíc uchazečů o zaměstnání více. Z meziměsíčního pohledu se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil v prosinci o 14,6 tisíc. To je však dokonce menší hodnota ve srovnání s průměrem let 2016–2019, kdy se v prosinci zvyšoval počet uchazečů o zhruba 17 tisíc. Letošní příznivější vývoj na trhu práce však může být způsoben i obecně teplejším počasím, což umožnilo v pokračování některých prací i během zimních měsíců.

Určité náznaky ochlazování trhu práce z poloviny roku 2022 tak v posledních měsících v datech již patrné nejsou. Data nenaznačují nepříznivý vývoj oproti běžné sezónnosti jak v počtech uchazečů o zaměstnání, tak v počtech uchazečů nově hlášených do evidence úřadů práce, a to navzdory tomu, že tuzemská ekonomika od druhé poloviny minulého roku mírně klesá. Trh práce je sice tradičně opožděný ukazatel, kde se ekonomické potíže projevují s určitým prodlením, dlouhodobě přehřátý trh práce a boj o vhodné zaměstnance však patrně působí tak, že se zaměstnavatelé obávají vhodné pracovníky propustit, jelikož se obávají, že mohou mít v budoucnosti problém je opět získat.

Za celý rok 2022 činil průměrný podíl nezaměstnaných osob 3,4 %, což je v souvislosti s nepříznivým ekonomickým vývoj velmi nízká hodnota, jen nepatrně vyšší, než byla v roce 2019 (2,8 %) či 2018 (3,2 %). Pro letošní rok se z důvodů ekonomického ochlazení předpokládá růst nezaměstnanosti, poslední ČBA prognóza čeká 3,9 %, prognóza ČNB pak 4,3 %. Tuzemský trh práce však v posledních letech obvykle ekonomické odhady překvapil tím, že se vyvíjel lépe, pokud tak bude tuzemská ekonomika čelit jen relativně mírně a krátké recesi – jak se nyní předpokládá – nárůst nezaměstnanosti tak nebude patrně příliš významný.

Newsletter