Ekonomický komentář ČBA: Průměrná mzda ve 3Q21 vzrostla o 5,7 % yoy a překonala odhad ČNB

Růst průměrné mzdy ve třetím čtvrtletí dosáhl 5,7 %. Dynamika tak skončila mírně nad očekáváním trhu (5,6 %) i ČNB (4,7 %). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím meziroční růst zpomalil, druhé čtvrtletí však bylo ovlivněno mimořádnými odměnami ve zdravotnictví a nízkou srovnávací základnou. Vzhledem ke zrychlující inflaci rostly reálné mzdy jen o 1,5 %. Od příštího čtvrtletí však začnou velmi pravděpodobně klesat. V příštím roce se prozatím předpokládá růst mezd kolem 5 %, což patrně nevykompenzuje inflaci, reálné mzdy tak v příštím roce poklesnou.

Meziroční srovnání vývoje průměrných mezd je v posledním období zatíženo mimořádnými efekty souvisejícími s pandemií, které plynou z čerpání ošetřovného v případě karantény či výpadky mezd z titulu překážek v práci. Výkyvy v opačném směru pak způsobují mimořádné odměny ve zdravotnictví, které byly patrné zejména ve druhém čtvrtletí letošního roky, kdy mzdy ve zdravotnictví meziročně poskočily o 44 %. Ve druhém čtvrtletí tak rostly mzdy dvouciferným tempem (11,4 %), vzhledem k odeznění některých jednorázových vlivů tak bylo patrné, že mzdy ve třetím čtvrtletí zpomalí.

Růst mezd byl však nakonec nepatrně nad odhadem trhu (5,6%), citelněji pak překonal odhad ČNB (4,7). Solidně rostly mzdy související s nemovitostmi (+ 11,8 %), zdravotní a sociální péčí (8 % yoy) či vzděláváním (+7,2 %). Nejpomaleji pak rostly mzdy v kultuře a rekreačních činnostech (+0,6 %). Mzdy v tržních odvětvích zpomalily z 12,6 % na 6 % (odhad ČNB 4,9 %), a kromě zdravotnictví bylo zpomalení taženo mzdami ve zpracovatelském průmyslu (z 11,4 % v 2Q na 5,4 %). V netržních  odvětvích mzdy zpomalily z 5,9 % na  4,3 % (odhad ČNB 3,4%), což bylo nejvíce způsobeno zpomalením mezd ve vzdělávání (z 10 na 7 %).

Průměrná inflace ve třetím čtvrtletí zrychlila na 4,1 %, reálné mzdy tak rostly jen o 1,5 %. Vzhledem k dalšímu očekávanému zrychlení inflace tak začnou od posledního čtvrtletí letošního roku reálné mzdy velmi pravděpodobně klesat.

V příštím roce podpoří růst mezd další zvýšení minimální mzdy o 1300 Kč měsíčně na 16 500 Kč a další předpokládané zvýšení platů učitelů. Vzhledem k nástupu nové vlády je výhled na vývoj mezd státních zaměstnanců nejistý, v poslední verzi návrhu státního rozpočtu, který bude patrně přepracován, se počítalo s plošným růstem o 1400 Kč. Růst mezd podpoří i nadále napjatý trh práce a snaha vyjednat si mzdový nárůst v souvislosti s vyšší inflací, na druhou stranu vysoká srovnávací základna v letošním roce způsobená mimořádnými odměnami bude meziroční růst průměrných mezd zpomalovat. I tak se prozatím předpokládá růst kolem 5 %, vzhledem k růstu inflace však reálné mzdy velmi pravděpodobně mírně poklesnou.

Newsletter