Ekonomický komentář ČBA: Průmysl v červenci nepatrně nad očekávání +0,8 % yoy (-0,3 % mom)

Červencová průmyslová produkce rostla meziročně o 0,8 % (odhad trhu 0,3 % yoy), bez očištění o menší počet pracovních dní zaznamenala však propad o 1,9 %. Meziměsíčně poklesla o 0,3 %. Prázdninové hodnoty jsou tradičně ovlivněny celozávodními dovolenými, což interpretaci čísel komplikuje. Hlavním tahounem růstu byla silná výroba automobilů, naopak výroba v řadě odvětví však vykazuje slábnoucí dynamiku. Obecně tak platí, že ačkoli odeznívají problémy s nedostatkem potřebných dílů pro výrobu a automobilky nyní průmysl táhnou, průmysl je citelně zasažen růstem cen energií a vyhlídky tak nejsou příznivé. Za celý letošní rok průmysl prozatím zhruba stagnuje, analytický konsens předpokládá jeho celoroční růst o 1,5 %.

Červencový průmysl dopadl mírně nad očekávání konsensu analytiků (+0,3 % yoy), nicméně rozptyl odhadů byl velmi široký (-2,4 % až +2,2 % yoy), což odráží nejistotu spojenou s odhady výroby v letních měsících ovlivněných celozávodními dovolenými. Z meziročního pohledu tak průmysl rostl o 0,8 % po 2,7 % v červnu (číslo bylo výrazně revidováno z 1,7 %). Červenec byl však ovlivněn menším počtem pracovních dní, o což jsou výše uvedené hodnoty očištěny. Bez očištění průmysl v červenci poklesl o 1,9 %.

Nejvíce k růstu přispěla výroba motorových vozidel, ta meziměsíčně zrychlila o 4,5 % a její meziroční dynamika zrychlila na 15,8 % po 14,6 % v červnu. Automobilový sektor tak dohání výpadky ze začátku roku, čemuž pomáhá zmírnění potíží v subdodavatelských vztazích. Za celý letošní rok je však stále o 2 % meziročně slabší. Výrazně k růstu průmyslu přispěla také výroba elektřiny a také výroba strojů a zařízení. Na druhou stranu celá řada průmyslových odvětví, která ještě před několika měsíci rostla, vykazuje podstatně slabší čísla a pokles výroby. Průmyslová výroba se tak pohybuje jen necelá 2 % nad průměrnou úrovní předpandemického roku 2019, u automobilů se podařilo během několika měsíců vyrůst a překonat průměr roku 2019 o 10 %.

Nové zakázky (očištěno o sezónní a kalendářní vlivy) meziročně zpomalily z 16 na 2,4 % yoy, zakázky ze zahraniční pak propadly o 2 %, ty domácí si udržely růst o 12,5 %. Jde však o nominální vyjádření, které je ovlivněno i cenovým růstem. Méně příznivě vyznívá pak pokles nových zakázek u automobilů, nicméně i čísla zakázek bávají ovlivněna efektem celozávodních dovolených, který ovlivňuje i zakázky ze zahraničí a jedno číslo nelze přeceňovat. Nicméně  méně  pozitivní vývoj z průmyslu z pohledu nových zakázek hlásí i Německo, kde nové zakázky propadly již šestý měsíc v řadě a meziročně jsou nižší o 14 %.

Vývoj tuzemského průmyslu v červenci tak byl nepatrně nad očekávání, což však v kontextu nejistoty letní výroby nelze přeceňovat. Průmysl v posledních měsících táhne především automobilová výroba, nicméně řada odvětví zpomaluje a celkové vyhlídky jsou nepříznivé z titulu vývoje cen energií. Šetření mezi ekonomy dle Focus Economics předpokládá růst tuzemského průmyslu v letošním roce o mírných 1,5 % po 6,6 % v loňském roce. V kontextu rizik poslední doby by však i mírný růst průmyslu byl stále pozitivní zprávou.

Newsletter