Ekonomický komentář ČBA: Průmysl v prosinci opět tažen automobily, za celý rok 2022 vzrostl o 1,7 %

Prosincová průmyslová produkce meziročně vzrostla o 4 %, což bylo vesměs dle očekávání trhu (4,3 % yoy). Jde o hodnotu po zohlednění kalendářních vlivů, bez tohoto očištění činil meziroční růst 1,3 % yoy. Celkově čísla opět ukazují, že koncem minulého roku průmysl výrazně táhly automobilky, které se snažily dokončit nedodělky. Jejich pozitivní vliv však bude zkraje letošního roku narušen, když několik z nich již oznámilo v únorů výluky v produkci následkem nedostatku dílů. Za celý rok 2022 průmysl vzrostl o 1,7 %, velkým dílem však zrychlením ve výrobě automobilů, jinak by stagnoval či mírně poklesl. Konsensuální očekávání ekonomů pro letošní rok je jeho nepatrný růst o 0,5 %.

Stejně jak o v předešlých měsících byl hlavní tahoun průmyslové výroby automotive. Zde sice v prosinci oproti listopadu výroba stagnovala (-0,6 % mom), díky nízké srovnávací základně z konce roku 2021 však meziroční růst zrychlil z listopadových 19 % na prosincových 30 %Za celý loňský rok tak výroba aut vzrostla o 11,7 % a dostala se zhruba 15 % nad průměrnou hodnotu předcovidového roku 2019, zatímco samotný průmysl byl jen 2 % nad touto úrovní. Vývoj v ostatních částech průmyslu je však poměrně různorodý, což platí i pro prosincové údaje. Kromě automobilů rostla výroba dvouciferným tempem u výroby počítačů, léků či oděvů, naopak energeticky náročná odvětví klesají, jako je výroba kovů, kovových konstrukcí, chemických látek či stavebních materiálů.

Podobný obrázek pak platí i z pohledu celoročního růstu za celý rok 2022, kdy průmysl vzrostl o 1,7 %.Nejvíce k růstu přispěla výroba motorových vozidel (+2 p.b.; +11,7 % yoy), druhý nejvyšší příspěvek měla výroba elektrických zařízení (+0,4 p.b., 6,0 % yoy) a dále výroba strojů (+4,3 yoy). Opačným směrem pak působil propad ve výrobě kovových konstrukcí (-0,4 p.b.; -3,8 yoy) či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla (-0,3 p.b., 3,1 %), propad však zaznamenala celá řada průmyslových odvětví a nebýt dohánění automobilové výroby, kde výroba po slabém začátku roku následně zrychlila – a zároveň zde působila nízká srovnávací základna roku 2021- celková průmyslová produkce by letos stagnovala či mírně klesala.

Celkový počet zaměstnanců v průmyslu se již šestý měsíc v řadě mírně snižuje, dynamika mezd se po “bonusovém“ listopadu vrátila k předešlé dynamice kolem 8 % yoy. Průměrný počet zaměstnanců byl v průmyslu roce 2022 meziročně nižší o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 8,2 %.

Vývoj tuzemského průmyslu byl v posledních měsících rozkolísaný zejména v důsledku výroby automobilů a elektřiny, a tento vývoj bude přetrvávat i začátkem roku. Ačkoli automobilový sektor výrazně průmysl loni táhl, začátek letošního roku budou tuzemské automobilky opět omezovat výrobu z důvodu nedostatku dílů. Tento vývoj ukazuje, že situace v dodavatelských vztazích se ještě zcela neznormalizovala a bude tuzemský průmysl brzdit i letos. Navzdory obecnému optimismu na trzích začátkem letošního roku tak řada rizik přetrvává a pokud se letos průmysl vyhne poklesu, bude to příznivý výsledek. Ekonomický konsensus dle FocusEconomis nyní předpokládá pro letošní rok jeho nepatrný růst o 0,5 %.

Newsletter