Ekonomický komentář ČBA: Říjnová inflace dle očekávání vzrostla, skončila mírně nad očekávání centrální banky i trhu

Říjnová inflace vzrostla z 6,9 na 8,5 %. Odhad analytiků dle Reuters čekal zrychlení na 8,4 %, ČNB pak na 8,3 %. Meziroční nárůst byl tažen zejména statistickým vlivem nízké srovnávací základny z loňska, kdy po zavedení úsporného tarifu pro domácností cena elektřiny výrazně poklesla. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace v říjnu činila 5,8 % a oproti září by se snížila o více než procentní bod. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %, což bylo mírně nad očekávání trhu i ČNB předpokládající stagnaci cen. Inflační tlaky však obecně dále odeznívají, hlavní tahoun meziměsíční inflace v říjny byly ceny potraviny.

Cena elektřiny z meziměsíčního pohledu pokračovaly v říjnu v poklesu, a to o 1,7 %. Z důvodu nízké srovnávací základny však meziroční růst cen elektřiny zrychlil z 16,5 % v září na téměř 150 %. Jen tento statistický efekt tak stál za většinovým růstem meziroční inflace oproti září. Meziroční růst inflace tlačily v říjnu dolů naopak nejvíce ceny potravin, a to zejména vlivem vysoké srovnávací základny, jelikož ceny potravin v samotném říjnu vzrostly o 1,2 %.

Právě ceny potravin meziměsíční inflaci zvýšily nejvýznamněji a její říjnový růst byl pak nad rámec běžné sezónnosti. Meziměsíčně rostly ceny také v odívání, obuvi, což je však pro toto období v roce typické.

Říjnový růst meziroční inflace byl spíše optický, meziměsíční vývoj cen však potvrzuje, že inflační tlaky opadávají. To je patrné například i z vývoje meziměsíční inflace očištěné od regulovaných administrativních vlivů, které se dostala na úrovně z první poloviny roku 2021 a po anualizovaní se pohybuje již pod 2% cílem ČNB. Od února do října (bez lednového přecenění) vzrostly ceny letos jen o 0,5 %.

Centrální banka předpokládá, že inflace se v lednu bude pohybovat kolem 3 % hranice a v příštím roce dosáhne v průměru 2,6 %. Poslední konsensuální odhad ekonomů v šetření Focus Economics očekává inflaci v příštím roce ve výši 2,8 %, což by měla být nejnižší hodnota v regionu. Je tak patrné že odhady inflace v tuzemské ekonomice pro příští rok se již pohybují poblíž cíle centrální banky, ačkoli samotné lednové přecenění je nadále rizikem společně s pokračujícím meziměsíčním růstem některých položek spotřebního koše.

Newsletter