Ekonomický komentář ČBA: Růst HDP skončil ve 3. čtvrtletí za očekáváním (1,4 vs 1,8 % qoq), zklamání však mohlo být větší

Meziroční růst tuzemské ekonomiky ve třetím čtvrtletí letošního roku zpomalil na 2,8 % yoy, ve druhém čtvrtletí činil růst 8,1 %. Ačkoli meziroční zpomalení růstu bylo dáno efektem srovnávací základny, samotný mezičtvrtletní růst ekonomiky zaostal mírně za očekáváním. Zatímco dle šetření agentury Reuters se předpokládalo zrychlení o 1,8 % qoq, předběžný odhad ČSÚ činí 1,4 %. Zotavování tuzemské ekonomiky je tak pomalejší následkem problémů v průmyslu a letošní růst HDP nepřekročí 3 %, jak se zdálo ještě v polovině roku. Vzhledem k vývoji pandemie, problémům v průmyslu a energetické krizi bude nakonec úspěch, pokud tuzemská ekonomika v letošním roce vzroste alespoň o 2,5 %.

Dnes zveřejněný předběžný odhad prozatím nespecifikuje detaily vývoje HDP, ČSÚ pouze uvedl, že k růstu přispěla významně domácí poptávka, zvláště spotřeba domácností a investice, rostla ale také spotřeba vlády. Naopak poklesl vývoz a útlum zahraniční poptávky ovlivnil růst HDP výrazně negativně.  Růst hrubé přidané hodnoty (HPH) byl nejvíce tažen vývojem v obchodě, dopravě, ubytování a pohostinství. Dařilo se také stavebnictví i většině odvětví služeb. Negativní vliv na mezičtvrtletní vývoj měl zpracovatelský průmysl. Na více informací bude potřeba počkat na konec listopadu, kdy ČSÚ zveřejní bližší strukturu HDP.

Slabší výkon tuzemské ekonomiky ve třetím čtvrtletí není až tak překvapující vzhledem k výpadkům výroby v průmyslu i relativně slabšímu vývoji tržeb ve službách a maloobchodu v průběhu letních měsíců. Nejistota odhadů bez znalosti zářijových čísel však byla vysoká, což dokládá i rozptyl odhadů analytiků v rozmezí -0,1 % až 2,1 % qoq (což odpovídá 1,2 % -3,4 % yoy).

Ačkoli dnešní číslo nepatrně zaostalo za konsensuálním odhadem, lze jej do jisté míry stále hodnotit pozitivně, protože nebylo možné vyloučit ani podstatně slabší růst. Řada odhadů dokonce předpokládala jen stagnaci ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Z tohoto titulu tak dnešní číslo je stále ještě příznivé, navzdory tomu, že jde jen o předběžný odhad, který ještě může být revidován.

Výhled do konce roku však nyní příliš optimismu nepřináší. Problémy v subdodavatelských řetězcích se dle všeho do konce roku nezlepší, do toho se přidává energetická krize, které citelně dopadne na řadu firem i domácností. Pokud přidáme zhoršující se pandemickou situaci, je zřejmé, že ani růst v posledním čtvrtletí nebude příliš oslňující. Nakonec tak bude úspěch, pokud tuzemská ekonomika v letošním roce poroste alespoň o 2,5 %, přitom ještě v polovině letošního roku se předpokládal růst i o jeden procentní bod silnější. Dosažení předpandemické úrovně růstu HDP se tak tímto oddaluje až na konec příštího roku.

Newsletter