Americké výnosy po včerejším poklesu rostou. Dolar zpevnil pod 1,0800 za euro díky silnějšímu poklesu evropských tržních sazeb. Koruna se obchoduje pod 24,40 za euro.

Ekonomický komentář ČBA: Srpnová inflace zpomalila na 17,2 %, patrně tak již dosáhla svého vrcholu, ČNB sazby ponechá nezměněny

Inflace v srpnu mírně zpomalila ze 17,5 % na 17,2 %. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,4 %, což představuje nejslabší dynamiku od prosince minulého roku. Hlavní faktor zpomalení inflace byl pokles cen pohonných hmot, které se oproti červenci snížily o 10 %. Tržní konsensus čekal ještě další mírné zrychlení meziroční inflace na 17,7 % především z titulu růstu cen energií. Ty však z metodických důvodů a předpokladu o fixacích kontraktů rostou pomaleji a jejich nárůst bude rozložen více v čase. Opatrně tak lze říci, že inflace patrně v červenci dosáhla svého vrcholu, na druhou stranu i její zpomalování bude spíše pomalejší, než se čekalo. To jde ruku v ruce se záměrem ČNB sazby již dále nezvyšovat, ale ponechat je na vyšší úrovní déle. Sazby centrální banky tak zůstanou dle našeho názoru do konce roku na stávající úrovni.

Na srpnovou inflaci působilo několik protichůdných cenových vlivů. Nejvýznamněji se projevil pokles cen pohonných hmot, ty oproti červenci poklesly meziměsíčně o 10 % a jejich meziroční dynamika tak zpomalila z 44 na 28,3 %, tzn. že z meziroční inflace pohonné hmoty oproti červenci „ukously“ půl procentního bodu. Na zpomalování inflace v meziročním pohledu pak přispěla jako v posledním měsíci i položka imputovaného nájemného, ta meziměsíčně mírně vzrostla, z titulu vyšší srovnávací základny však její meziroční dynamika zpomalila z 19,3 na 18 % yoy, což z meziroční inflace také ukouslo 0,15 p.b.

V opačném směru pak působily ceny energií, nicméně stejně jako v předchozím měsíci ceny nerostly nikterak dramaticky, což souvisí s metodikou výpočtu cen, kdy ČSÚ předpokládá, že část zákazníků má kontrakty zafixované a růst v oficiálních cenících se tak promítá do cen pouze částečně a postupně. Celkově tak ceny energií k meziroční inflaci přispěly jen 0,1 procentním bodem. Elektřina +34,6 %, plyn +61,4 %, tuhá paliva +45,8 yoy (červenec: 33,6; 59,8; 41,1 % yoy).

Další růst cen byl pak koncentrován do několika položek, od růstu cen alkoholických nápojů, cen automobilů či další růst cen v restauracích. Obecně však začíná na inflaci působit vyšší srovnávací základna z minulého roku, takže i přes pokračující meziměsíční růst cen některých položek se meziroční dynamika nezvyšuje. Ceny potravin tak vzrostly meziměsíčně o 0,5 %, meziroční dynamika pak přidala z 20 na 20,2 % a příspěvek k meziroční inflaci byl tak velmi nízký.

Ceny služeb z meziročního pohledu zpomalily z 14 % na 13,5 % (+0,8 % mom), ceny zboží pak z 20 na 19,6 % (+0,2 % mom).

Srpnová inflace tak nakonec byla mírně slabší, než očekával trh, což šlo zejména na vrub slabšímu průsaku cen energií do konečných spotřebitelských cen. Růst cen energií se tak v inflaci projeví, bude to však trvat z metodických důvodu dále než se předpokládalo. Další jejich navyšování v příštím roce by pak mělo být tlumeno plánovaným zastropováním cen energií. Opatrně je tak možné říci, že inflace již dosáhla svého vrcholu, méně pozitivní zprávou pak je, že její zpomalování bude spíše pomalejší. To tak obecně jde ruku v ruce se záměrem ČNB již dále nezvyšovat úrokové sazby, ale naopak ponechat je na vyšší úrovní déle. Sazby centrální banky tak zůstanou do konce roku patrně na stávající úrovni.

Newsletter