Ekonomický komentář ČBA: Tuzemská ekonomika v závěru roku propadla o 0,4 % qoq z titulu poklesu spotřeby domácností

Tuzemská ekonomika v posledním čtvrtletí minulého roku dle zpřesněného odhadu poklesla mezičtvrtletně o 0,4 %, meziroční růst pak zpomalil na 0,2 % z 1,5 % v 3Q22. Oproti prvnímu odhadu jde tak o nepatrné zhoršení vývoje (-0,3 % qoq/ +0,4 % yoy). Původní analytický medián dle Reuters čekal mezičtvrtletní pokles ekonomiky v posledním čtvrtletí o 0,6 %, dosavadní hodnoty jsou tak stále nepatrně nad očekávání analytiků.


Pokles ekonomiky byl dle očekávání tažen zejména spotřebou domácností. Ta mezičtvrtletně poklesla o 2,8 %, což mimo pandemie představuje nejvýraznější mezičtvrtletní propad od začátku roku 1996, od kdy je dostupná časová řada. Meziročně pak spotřeba domácností zaznamenala pokles o 5,5 %. Pokles spotřeby byl tak ještě citelně za očekáváním jak prognózy ČNB (-3,3 % yoy), tak ministerstva financí (-4,7 %), viz tabulka 1. Vzhledem k tomuto vývoji byla celková spotřeba domácností v reálném vyjádření zhruba 8 % pod úrovní posledního čtvrtletí předpandemického roku 2019.

Zatímco investice ve třetím čtvrtletí rostly téměř o 3 %, v posledním čtvrtletí zaznamenaly mezičtvrtletní pokles o 1,1 %, a to zejména 7% propadem v infrastrukturálních investicích a 4% poklesem investic do dopravních prostředků. Pokles investic byl tak druhým faktorem tlačícím ekonomiku směrem dolů. Naopak k růstu přispěla pozitivně akcelerující spotřeba vlády (+3,9 % qoq po -1,4 ‚% v 3Q) a také čistý export.

Z pohledu nabídkové strany táhl růst v posledním čtvrtletí dle očekávání zpracovatelský průmysl z titulu akcelerující výroby v automobilkách. Dařilo se i peněžnictví, kde přidaná hodnota vzrostla o 3,6 %, naopak propad o 1,4 % zaznamenaly inform. a tel. služby. Služby jako celek rostly mezičtvrtletně o 0,6 %. Ty však začátkem letošního roku čelí opětovným potížím s dodávkami potřebných komponent a tento faktor růstu tak v prvním čtvrtletí výrazně odezní.

Propad ekonomiky v posledním čtvrtletí byl sice očekáván, nakonec byl však mírnější, což naznačuje relativně solidní odolnost tuzemské ekonomiky. I tak se jedná o druhý mezičtvrtletní pokles v řadě, což je obvykle chápáno jako definice recese. Pokles ekonomiky dle našeho názoru patrně přetrvá i v prvním pololetí letošního roku, ačkoli příznivější počasí vedoucí k poklesu cen energií přináší více optimismu a méně negativní scénáře ekonomického vývoje, než bylo na trhu patrné koncem minulého roku. Řada rizik však přetrvává a stagnace tuzemské ekonomiky za celý letošní rok – jak předpokládá poslední prognóza ČBA – tak bude stále poměrně příznivý výsledek. V loňském roce rostla ekonomika dle zpřesněných čísel ČSÚ o 2,4 %, což je však do velké míry „optický“ růst tažený nízkou srovnávací základnou pandemického roku.

Newsletter