Energetici opět vyjádřili podporu lidem s autismem

Jako maják na útesu nad rozbouřeným mořem zářila do tmy z 2. na 3. dubna prosklená vyhlídka nejvyšší oficiální rozhledny v České republice, která se nachází na severní podpůrné věži kotelny Nového zdroje Elektrárny Ledvice. Stejná barva na jedné z chladicích věží pak po celou noc vítala řidiče, kteří projížděli kolem Elektrárny Tušimice, kde byla rovněž nasvícena střecha kotelny. Do třetice ji mohli pozdní motoristé či pěší zaznamenat v děčínské Teplické ulici, kde má své sídlo ČEZ Distribuce. Energetici ze Skupiny ČEZ se tak již popáté zapojili modrou barvou komunikace a sebevyjádření do osvětové kampaně „Česko svítí modře“ a vyjádřili tak svou podporu všem lidem s autismem.

„Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ podporují dlouhodobě mnoho organizací, které pomáhají lidem s autismem. Tradičně jsme se proto zapojili i do kampaně Česko svítí modře, kdy jsme se nasvícením našich objektů po celé České republice snažili poukázat na důležitost komunikace o autismu a vzbudit zájem okolí o toto závažné téma,“ uvedla Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ. Jak dodala, do organizací věnujícím se autismu chodí energetici i pomáhat v rámci firemního dobrovolnictví. Rovněž přispívají finančně v rámci firemní sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“ a nakupují výrobky chráněných dílen na vánočních a velikonočních trzích. 

Do pomoci konkrétní organizaci, která se o klienty s autismem stará, se může aktivně zapojit i veřejnost s použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Nadace ČEZ v termínu kampaně nasadila do aplikace projekt Dům pro autisty, který mohli sportující „vybodovat“ a zajistit tak šumperské organizaci Dětský klíč finanční příspěvek ve výši 60 tisíc korun na vybavení pěti pokojů Asistenčního domu.

Na severu Čech Skupina ČEZ například několikrát pomohla ústecké pobočce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Organizace sdružuje odbornou i laickou veřejnost a jejím cílem je napomáhat klientům s mentálním defektem v zapojení do společnosti a do vzdělávacího procesu. Finanční prostředky byly vždy použity na zooterapii, která umožňuje zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí s handicapem, přičemž přispívá i ke zlepšení jejich psychické pohody a zvýšení koncentrace. Jednou z podporovaných akcí organizace je také Večer pro tiché tlapky.

V Libereckém kraji putovaly finanční prostředky od Nadace ČEZ do Střediska rané péče SPRP Liberec, které kromě jiného poskytuje péči a poradenství rodinám s autisty. Další pravidelně podporovanou organizací je Výtvarné centrum – Unikátní projekty Sněženka ve Smržovce. Ročně do centra přijíždí v rámci rekondičních pobytů několik desítek dětí s autismem, a to nejen ze severních východních, ale i středních a západních Čech. Liberecké Sdružení Tulipan je pro změnu dlouholetým účastníkem velikonočních a vánočních trhů, na nichž vždy energetikům úspěšné nabízí výrobky svých klientů. Pravidelně tak zajíždí do děčínského sídla ČEZ Distribuce a případně i do elektráren Ledvice, Počerady a Mělník.

Autismus je způsob vnímání a prožívání, ovlivňuje všechny aspekty života, které vás napadnou – je všudypřítomný v každém okamžiku, myšlence, emoci, pocitu… Porucha autistického spektra postihuje každé 40. narozené dítě, přičemž s některou z forem autismu žije 2, 5 % světové populace, tedy 188 000 000 osob. V České republice je to 250 000 občanů.  Aprílové žertíky proto střídá každoročně téma o něco vážnější – Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna. Jeho smyslem je zvýšit  informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra a formou besed a návštěv sdílených prostor podpořit vzájemné porozumění a bořit předsudky.  V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus. Každým rokem se do ní modrým nasvícením budov zapojují firmy, podniky a veřejné instituce a také jednotlivci, kteří se oblečou do modrého. 

V rámci kampaně „Česko svítí modře“ Skupina ČEZ z 2. na 3. dubna nasvítila uhelné elektrárny Tušimice (kotelna a chladicí věž), Ledvice (prosklená vyhlídka rozhledny) a Dětmarovice (vestibul), Jadernou elektrárnu Dukovany (hlavní vstup a budova Informačního centra), děčínské sídlo ČEZ Distribuce, Zákaznické centrum v Plzni, Dům Energetiky v Ostravě, MVE Hučák v Hradci Králové a přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.

Newsletter