Americké výnosy po včerejším poklesu rostou. Dolar zpevnil pod 1,0800 za euro díky silnějšímu poklesu evropských tržních sazeb. Koruna se obchoduje pod 24,35 za euro.

Energošmejdům nový zákon zkracuje dlouhé prsty. Spotřebitel by měl být více v bezpečí

Rok 2022 už je v plném proudu. Stále se však ladí novinky, které začaly platit od letošního 1. ledna. Jednou z nich je změna v energetickém zákoně, který zlepšuje postavení spotřebitelů.

Český trh s energiemi je značně postižen tzv. energetickými šmejdy, tedy zprostředkovateli, kteří svými predátorskými taktikami přesvědčují spotřebitele k podepsání nevýhodných smluv. Parlament proto   přináší nový zákon.

Zprostředkovatel energií bude mít nově povinnost informovat spotřebitele o tom, že jedná pouze jako zprostředkovatel energií, nikoliv jako jejich dodavatel. Spotřebitelům by tak mělo být zřejmější se kterým článkem dodavatelského řetězce vlastně smlouvu uzavírají. Ideálně by tak měl pečlivý spotřebitel chápat riziko, kterému se uzavřením smlouvy se zprostředkovatelem, a nikoliv s dodavatelem, vystavuje,“ vysvětluje Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group.

Dále bude mít spotřebitel možnost kdykoli vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem a odvolat zmocnění k uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Navíc toto zmocnění bude platné pouze 12 měsíců. Jedná se o skvělou zprávu pro spotřebitele, ti totiž budou moci přejít k jinému zprostředkovateli již po roce od uzavření smlouvy s tím předchozím.  Dává jim to tedy v dnešní turbulentní době větší flexibilitu.

Spotřebitel bude mít také lepší přehled o tom, kdo mu bude energie reálně dodávat. Zprostředkovatel totiž bude mít nově povinnost předat spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření nebo od zahájení dodávky energií. Spotřebitel také bude mít nově možnost vypovědět zprostředkovanou smlouvu s dodavatelem do 15 dní od zahájení dodávky,“ dodává Šperka z V4 Group.

Novinky se také týkají uzavírání smluv s dodavateli napřímo. V případě uzavírání smluv mimo pobočku jako je domov, telefonní hovor, přes internet atd., bude možné bez postihu vypovědět smlouvu do 15 dní po zahájení dodávky. Také bude možné odmítnout automatické prodloužení smlouvy, a to do dvanáctého dne před uplynutím sjednané doby jejího trvání.

Velkým pokrokem je rovněž možnost vypovědět smlouvu bez postihu v případě, že dodavatel zvýší cenu. Rovněž je spotřebitel oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že mu skončí nájem nebo pokud prodá dům, na který jsou energie vázány.  Novinkou je také zavedení pravidla, že smlouva uzavřená na dobu delší 36 měsíců se bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou, to znova nahrává do karet spotřebitelům, na které se tak budou vztahovat některá výhodnější zákonná ustanovení,“ doplňuje Miroslav Šperka.

Od poloviny roku budou účinná také ustanovení o nových požadavcích na vzdělání a praxi zprostředkovatelů, a rovněž na povinnost jejich registrace u Energetického regulačního úřadu.

V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky.  Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů. V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

Newsletter