EPH loni zvýšil tržby na 6 mld. eur a upravený EBITDA na 1,97 mld. eur

Konsolidované tržby Energetického a průmyslového holdingu (EPH) loni rostly na 6,01 miliardy eur. Předloni to bylo 4,93 miliardy eur. Konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA* se zvýšil na 1,97 mld eur z předloňských 1,73 mld eur. Uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Celkový ukazatel konsolidovaného čistého zadlužení byl na úrovni 2,8násobku EBITDA. Mírné meziroční zvýšení tohoto ukazatele bylo primárně způsobeno akvizicemi vysoce účinných paroplynových elektráren ve Velké Británii, biomasových elektráren v Itálii a investicí do přestavby černouhelné elektrárny Lynemouth (UK) na elektrárnu spalující biomasu a současně se do ukazatele zadlužení plně nepromítla ekonomická výkonnost těchto aktiv v roce 2017. Vzhledem k vysokému podílu regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných infrastrukturních aktiv v skupině a vysoké míře konverzi EBITDA do peněžních prostředků je úroveň konsolidovaného čistého zadlužení velmi konzervativní a pohybuje se na úrovní plně srovnatelné s evropskými společnostmi s ratingem v investičním pásmu.

Výše uvedené výsledky nezahrnují výsledky společností pod společnou kontrolou, které se dle mezinárodních účetních standardů nepromítají do těchto konsolidovaných údajů (zejména jde o podíly ve společnostech LEAG Holding a Slovenské elektrárně).

Z pohledu provozních ukazatelů společnosti ze skupiny EPH v roce 2017 přepravily přes 64 miliard m3 a distribuovaly téměř 5 miliard m3 zemního plynu, distribuovaly přes 6 TWh elektrické energie, dodaly přes 25 PJ tepla a téměř plně využily své kapacity skladování zemního plynu v objemu 41 TWh. Elektrárny operované EPH vyrobily loni 100 TWh elektrické energie, což řadí skupinu EPH na šesté místo žebříčku největších evropských výrobců elektřiny.

  • Ukazatel Adjusted EBITDA představuje provozní zisk před odpisy a negativním goodwillem dále očištěný o vybrané vlivy převážně jednorázového a nepeněžního charakteru a částečně zahrnuje pro forma vliv akvizic realizovaných v roce 2017.

Newsletter