EU se bude podílet na financování dekarbonizačních projektů společnosti HOLCIM

Celkem 328 milionů eur poskytne Inovační fond Evropské unie společnosti HOLCIM na realizaci projektů v oblasti zachycování, ukládání a využití oxidu uhličitého v Německu a Polsku. Projekty jsou součástí plánu společnosti na dekarbonizaci jejího podnikání. Ten dohromady zahrnuje více než padesát obdobných projektů na pěti kontinentech. HOLCIM celosvětově zaměstnává 70 000 lidí a jeho roční tržby v roce 2021 překonaly 26 miliard švýcarských franků. Součástí skupiny je také výrobce čížkovického cementu, společnost Lafarge.

„Jako globální lídr v oblasti stavebních řešení si klademe za cíl celkovou dekarbonizaci stavebnictví. Investice EU do našich technologií nové generace proto jednoznačně vítáme. Projekty na zachycování, ukládání a využití CO2 tak činí snáze využitelné a dostupné, což výrazně přispívá k proměně našeho průmyslu směrem k uhlíkové neutralitě,“ uvedl Miljan Gutovic, ředitel regionu Evropa skupiny Holcim.

Inovační fond Evropské unie je jedním z největších programů financování inovativních nízkouhlíkových technologií na světě. V roce 2022 fond poskytl více než 1,8 miliardy eur 17 velkým projektům v oblasti čistých technologií ze 138 předložených žádostí.

Lafarge Cement

Je součástí mezinárodní skupiny Holcim. Již více než 120 let patří mezi renomované výrobce stavebních materiálů se sídlem v Čížkovicích, určených převážně pro český trh. Hlavními výrobky jsou volně ložené a pytlované cementy a maltovinové pojivo Multibat PLUS a především ekologický cement ECOPlanet, zelený cement, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. Řadou ECOPlanet tak naplňují dlouhodobé mise a cíle snížit negativní vliv cementářského průmyslu na životní prostředí. Podnikání Lafarge Cement provozuje v souladu s principy cirkulární ekonomiky a za dodržování přísných norem pro ochranu životního prostředí. Kontinuálně inovují a upravují výrobní technologie. Využívají více než 90 % alternativních paliv.

Lafarge Cement záleží na svých zaměstnancích, zákaznících a lidech, kteří žijí v jejich nejbližším okolí. Rozvoj regionu podporují prostřednictvím sponzoringu ekologických, sociálních a vzdělávacích projektů. Staví a tvoří svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel na naší planetě. Lafarge Cement tvoří lepší budoucnost pro nás a naše okolí.

Holcim

Holcim tvoří lepší budoucnost pro společnost a planetu. Jako globální lídr v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení umožňuje Holcim stavět ekologičtější města, inteligentnější infrastrukturu a zlepšovat životní úroveň po celém světě. S udržitelností v jádru své strategie se Holcim stává společností s nulovou produkcí oxidu uhličitého. Jako světový lídr v oblasti recyklace je společnost hnací silou cirkulární ekonomiky, aby bylo možné stavět více s menším množstvím. Společnost Holcim tvoří 70 000 lidí po celém světě, kteří s nadšením tvoří lepší budoucnost pro společnost a planetu prostřednictvím čtyř obchodních segmentů: Cement, hotové betonové směsi, kamenivo a řešení a produkty.

Newsletter