Evans (Fed): Jsem velmi blízko k dosažení významného posunu směrem k cílům duálního mandátu jakožto k podmínek začátku snižování tempa nákupů aktiv, jestliže bude pokračovat obnova na trhu práce, této podmínky bude dosaženo a snižování nákupů může začít

Newsletter