Evans (Fed): Nízká míra nezaměstnanosti by neměla diktovat změnu úrokové politiky, pokud se inflace nedostane na nežádoucí úrovně, vývoj tempa růstu cen zatím neuspokojuje kritérium přestřelení cíle, jelikož dlouhodobá inflační očekávání jsou stále pod 2% cílem

Newsletter