Evropský parlament řešil manipulaci s tachometry

Evropský parlament dnes řešil manipulaci s tachometry. Už za rok se můžeme dočkat legislativy, která uloží státům zavádět překážky zamezující přetáčení tachometrů u ojetých vozů. Na základě ní mají být státy schopné vytvořit spolehlivé mechanismy sběru údajů o počtu ujetých kilometrů od okamžiku první registrace vozidla a také umožnit jejich mezinárodní výměnu. Stejné právní a technické překážky by měly být uplatňovány také na dovozy ze zemí mimo EU. Platformou na shromažďování a sdílení dat by se měl stát systém EUCARIS. Údaje by měli poskytovat i výrobci ze svých databází a servisy. 

Evropský parlament dnes přijal usnesení, které obsahuje doporučení pro Evropskou komisi ohledně stáčení tachometrů. Uvádí přitom alarmující výsledky studií, které odhadují škody způsobené manipulací na 5,6 až 9,6 miliardy eur. Dle europoslanců jsou většímu riziku stáčení vystaveny země, které vstoupily do EU až po roce 2004, mezi něž patří také Česko, Polsko nebo Slovensko, a země v bezprostředním sousedství EU.

Europoslance vedly k návrhu na mezistátní výměnu dat o stavech tachometrů dobré zkušenosti ze zemí, kde fungují databáze vnitrostátní. V dnes přijatém usnesení žádají Evropskou komisi o přijetí legislativy, která uloží státům přijímat právní, technické a také provozní překážky, které zamezí stáčení. Má poskytnout rámec pro tvorbu mechanismů sběru údajů a umožnit jejich mezinárodní výměnu. Dle europoslanců má být kupujícím před koupí poskytnuta možnost ověřit správnost záznamu stavu tachometru a to bez ohledu na to, ve kterém členském státě bylo vozidlo registrováno.

Systém EUCARIS, původně určený zejména k odhalování kradených vozů napříč EU ale využívá k výměně záznamů o stavech tachometru pouze Belgie, Nizozemsko a Slovensko. Europoslanci vyzývají ostatní státy, aby v rámci EUCARISU začaly data o nájezdu kilometrů sdílet povinně.

Většina členských států zaostává v zavedení trestnosti stáčení, spíš volí pouze cestu zákazu bez trestní odpovědnosti. Pouze deset zemí zavedlo další opatření k ověření stavů zákazníkem, za trestný čin považuje manipulaci jen šest států. Evropský parlament proto vyzývá státy, aby svou legislativu upravily. Také zdůrazňuje, že státy by neměly trestat jenom toho, kdo manipuloval s tachometrem, ale i toho, kdo si ji objednal.  

„Jednotný evropský systém by byl zásadním krokem pro narovnání podnikatelského prostředí v sektoru ojetých vozů a odstranění nekalé konkurence. Opatření by mělo jednoznačně pozitivní dopad v oblasti ochrany spotřebitele, bezpečnosti silničního provozu i životního prostředí. Do systému jsme připraveni poskytnout i naše historická data a rozsáhlé know-how potřebné pro odhalování manipulací. Ročně odmítneme několik desítek tisíc vozů kvůli stočeným tachometrům a tímto způsobem bychom na ně mohli upozornit případné zájemce, pokud se tyto vozy objeví v inzerci nebo u jiných prodejců,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Europoslanci se domnívají, že z dlouhodobého hlediska by mohl pomoct zamezit stáčení tzv. blockchain (druh distribuované databáze pro bezpečné transakce, používaná například pro kryptoměny). Komise má navrhnout posouzení nákladů a přínosů vytvoření evropské blockchainové sítě pro záznamy o stavech počítadel ujetých kilometrů. V případě pozitivních výsledků má vytvořit právní a regulační rámec pro automatizovaný přenos záznamů z aut s funkcí propojitelnosti. Bez ohledu na výsledek posouzení má být tento rámec vytvořen pro přístup k záznamům o stavech tachometrů, které shromažďují a uchovávají výrobci.

 

Newsletter