Fed přispěchal na pomoc americkým firmám

Federální rezervní systém přispěchal na pomoc americkým firmám. Její podoba spočívá v dodávkách likvidity, kde předmětem operací budou komerční cenné papíry. Podobný program byl zaveden naposledy v krizovém roce 2008.

Dodávky likvidity v rámci programu Commercial Paper Funding Facility (CPFF) mají za úkol dodat napřímo potřebné krátkodobé zdroje těm subjektům, které se potýkají s jejich nedostatkem. Cílem je zabezpečit jejich operační potřeby, aby tak mohly pokračovat ve své aktivitě. Předmětem operací jsou komerční cenné papíry (krátkodobé dlužní úpisy) z široké palety firem, ale může jít i o hypotéky.

Fed ve svém vyjádření uvedl, že těmito krátkodobými úvěry chce podpořit firmy napříč celou ekonomikou, které jsou zasaženy dopady pandemie koronaviru. Nákupy by se přitom měly zaměřit na ty cenné papíry, u kterých nebyl ze strany případných kupců velký zájem, vinou čehož se zasažené subjekty potýkaly s problémem krátkodobého financování.

U firem by se dle nastavených pravidel mělo jednat o tříměsíční cenné papíry, přičemž náklady budou o velikosti tříměsíční OIS sazby navýšené o 200 bodů. V roce 2008 byl tento spread nižší, jelikož k OIS sazbě se připočítalo sto bodů. Fed tak pravděpodobně chce rozložit dodávky likvidity. Banky, aby se obracely na tzv. dicount windows, zatímco nebankovní subjekty na CPFF.

Nově přijatý program bude uskutečňován prostřednictvím účelově založeného subjektu, který bude zajištěn deseti miliardami dolarů z fondu ESF, za kterým stojí americké ministerstvo financí. V roce 2008 ta samá částka dosahovala padesáti miliard dolarů.

Newsletter