Fidelity: Jak ovlivňují vztahy mezi Čínou a USA světový obchod?

Paras Anand, ředitel asset managementu Asia Pacific, Fidelity International uvádí, že přestože posun obchodních vztahů mezi USA a Čínou z bodu mrazu měl krátkodobě pozitivní dopad na oba trhy i globální ekonomiku, nebylo by moudré přikládat tomu velký důraz vzhledem k tomu, jak se asi budou trhy dále vyvíjet. 

„Přestože se nedá pochybovat o tom, že symbolické „rozmrazování“ obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou mělo z krátkodobého hlediska pozitivní dopad na oba trhy i globální ekonomiku, stojí za to dát si tyto informace do širších souvislostí. Trhy vykazují od začátku roku výrazné zlepšení pro většinu tříd aktiv, což je ale dáno spíše pocitem, že mírnější ekonomická data zpomalí zpřísňování měnové politiky. V tomto ohledu se jedná o krok řízený jak technickými daty, tak fundamenty,“ vysvětluje Paras Anand. 

„Dalo by říci, že obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou jsou více o politice než o ekonomice. Když se podíváme na to, jaký dopad mají negativní předpovědi pro ekonomiku na současnou výši cel, tak se jedná spíše o malou reakci s ohledem na velikost obou ekonomik, jejich podílu na celosvětovém obchodu, a dokonce i s ohledem na velikosti obchodu mezi oběma zeměmi. Samozřejmě je možné, že eskalace obchodního napětí posune úroveň cel výš. V jakém okamžiku ale přerůstají domácí zájmy nad zájem jednotlivých lidí, spotřebitelů?“

Paras Anand z Fidelity Internatinal dále vysvětluje: „V nadcházejícím cyklu se budou hlavně západní vlády zaměřovat spíše než na obchod především na domácí politiku. A to zejména v těch oblastech a částech ekonomiky, které byly opomíjeny. To je důvod, proč vláda směřuje výdaje do infrastruktury a raději aplikuje další fiskální opatření namísto řízení ekonomiky za pomoci měnové politiky. To bude mít ve střednědobém výhledu důležité dopady na růst a inflaci. Současné „úlevy“ ve zpřísňování měnové politiky se tak mohou ukázat jako krátkodobé.“

Závěrem Paras Anand dodává: „Zmírnění napětí mezi Spojenými státy a Čínou na poli globálního trhu je jistě vítané, investoři by mu však vzhledem ke kontextu budoucího vývoje trhů raději neměli přikládat přílišnou důležitost.“

Newsletter