Fidelity k ECB: Největším holubičím překvapením změna doporučení

Jak se očekávalo, ECB nechala úrokové míry po včerejší schůzce nezměněné. Oznámení cílených dlouhodobých refinančních operací (TLTRO) bylo také očekáváno, ačkoliv detaily, které byly zmíněny v prohlášení, nebyly před schůzkou trhem předpokládány.

Největším holubičím překvapením, vzhledem k tomu, jaká byla očekávání trhu, byla změna doporučení. Ta nyní říkají, že úrokové míry zůstanou na současných úrovních „nejméně do konce roku 2019” oproti dřívějšímu „nejméně do léta”. Rada guvernérů usoudila, že trajektorie ekonomiky byla od poslední schůzky pod jejich očekáváním, což jen potvrzuje další holubičí posun a prosazuje normalizační politiku, s přesahem až za Draghiho mandát.

ECB nyní zaujímá mnohem víc medvědí pohled na růst a i inflace je v současných předpovědích zohledněna víc, než se očekávalo. Draghi zdůrazňuje, že nastávající zpomalení růstu velmi pravděpodobně potrvá i v průběhu roku, přičemž budou působit externí faktory jako politické nejistoty nebo oslabení v externí poptávce. Ztlumená inflace v téže chvíli vyžaduje přizpůsobení politik.

Opatření ECB jsou podmíněna makroekonomickým pozadím. Zpomalení globální aktivity pokračuje a dosud neexistují žádné důkazy o nějakých „zelených výhoncích“. Na evropské ekonomiky dopadá oslabení růstu v Číně, přísnější podmínky v celosvětovém měřítku, nejistota související s obchodem a některé specifické faktory pro jednotlivé země. Propojené ekonomiky jsou tím zatížené a Německo je příkladem.

V této chvíli je těžké tvrdit, že by se některý z těchto faktorů otočil. Navzdory určitému uklidnění globálních finančních podmínek přetrvává od počátku roku přerušení růstu a bude pokračovat přinejmenším v příštích několika čtvrtletích. Žádné dramatické uvolnění není ve scénáři.

Geopolitická nejistota bude pravděpodobně nadále dominovat v náladě investorů, protože je možné, že se dalším „cílem“ amerického obchodního protekcionismu může stát Evropa.

Včerejší schůzka přinesla víc, než se očekávalo, a ECB tak odstranila jakoukoliv potřebu velkých politických rozhodnutí, a to minimálně do konce roku. Pokud v roce 2019 nenastanou velké šoky, může postoj ECB zůstat nezměněný v současné podobě

Newsletter