FinTech společnost Investiční Aukce získala investora

Investiční Aukce, které loni dosáhly dvojciferného růstu získaly investora,  společnost Echilon Capital („EC“). Ta nově drží v iA vyšší minoritu. Za EC stojí exCEO PPF Investment Jiří Rydvan, CFO a spolumajitel ZOOTu Petr Ladžov a zakladatel, CEO a spolumajitel ZOOTu Ladislav Trpák. Platforma iA je největší svého druhu v regionu střední Evropy.

Platební instituce Investiční aukce spolupracuje s velkými, často nadnárodními společnostmi, kterým řeší požadavky dodavatelů na zkrácení splatnosti faktur. Platforma si tak našla pevné místo na trhu financování malých a středních podniků, které dodávají kvalitní produkty a služby do velkých firem a často je trápí požadovaná dlouhá splatnost faktur.

„V iA jsme našli unikátní a od počátku ziskový FinTech projekt,” uvádí Jiří Rydvan, CEO Echilon Capital. Petr Ladžov, společník Echilon Capital, dodává: „Jsme přesvědčeni, že iA má díky objemu domácího faktoringového trhu přes 180 mld. Kč ročně velký potenciál růstu. iA je unikátní nejen díky využití EDI, ale také v téměř nulových fraudech. Nyní se zaměříme na zvýšení ziskovosti objemu profinancovaných pohledávek a získání bonitních SME firem, které budou atraktivní pro investory.”

„Vybírali jsme ze tří nabídek, které nám dávaly o 30 procent více peněz. Pro Echilon Capital rozhodl nejen směr, kam bychom se chtěli ubírat, ale především vize stejné budoucnosti pro iA. Díky investici od Echilon Capital personálně posílíme a zaměříme se na expanzi a růst na domácím trhu. V tomto roce cílíme na profinancovaný objem faktur k 500 mil. Kč. V roce 2018 bychom se rádi dostali na 1 mld. Kč. Nejvíce financujeme e-commerce a FMCG,” uvádí jednatel a spoluzakladatel Investiční Aukce Adam Šoukal.

„ Aktuálně jsme v ČR jedinou platformou P2P financování malých a středních podniků s plně digitalizovaným systémem dokladů, což je bezpečné pro investory a administrativně nenáročné pro zájemce o financování. Získali jsme velkou platební licenci od ČNB a implementovali elektronickou fakturaci EDI do našich procesů. Připravujeme se na nové příležitosti, které přinese EU direktiva PSD2. Zaměřujeme se na společnosti, které mají pohledávky za velkými hráči na trhu. Vykrýváme jejich potřebu cash-flow v korunách i eurech a to až na 120 dnů. Spolupracujeme s řadou velkých společností na financování jejich dodavatelského řetězce. Naše řešení je zajímavé jak pro CFO velkých firem, tak i pro jejich obchodní partnery. Od klientů nepožadujeme roční garance na financování a ani je nijak nepenalizujeme. Financujeme dopředu 75 % z nominální hodnoty faktury a vybranné faktury jsou navíc na naší platformě pojištěny. Díky konzervativnímu přístupu se nám daří dobře řídit rizika, což dokládá pouze 0,09% ztráty vkladu za 2016. V předchozích 3 letech jsme byli úplně bez defaultu. Od počátku jsme technologicky orientovanou společností generující zisk. Náš růst by nebyl možný bez důvěry více než 120 společností a 400 investorů“.

O Echilon Capital:
Společnost Echilon Capital je investiční společnost rizikového kapitálu se zaměřením na středoevropský region se sídlem       v Praze. Investuje do budoucích hvězd především v oblasti rozvoje nebankovních služeb a e-commerce. Echilon Capital     není nudná či rigidní investiční společnost, ale skupina podnikatelů (ve smyslu enterpreneurs), která chce společně s podobně smýšlejícími „start-upisty“, materializovat inovativní nápady a přispět tak ke zlepšení světa okolo nás.
O Investiční Aukci:
iA (Investiční Aukce) jsou provozovatelem největší peer-to-peer faktoringové platformy ve střední Evropě. Platforma od roku 2013 úspěšně spojuje investory a kredibilní podniky hledající řešení cash-flow. V roce 2016 iA získala investora, technologickou společnost CCV. Tímto krokem se FinTech společnosti Investiční Aukce  otevřela cesta k automatizovanému financování malých a středních firem díky elektronické fakturaci EDI, jehož je CCV největším dodavatelem pro domácí trh. Investoři pomáhají stovkám firem růst a realizovat u toho nadstandardní výnosy s predikovatelnou mírou rizika. iA získaly díky programu JIC PLATINN velkou licenci ČNB pro platební instituce. 

Newsletter