Firem, porušujících povinnosti ke správě daně, přibylo méně než loni

V prvním pololetí v ČR přibylo 623 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH nebo závažným způsobem porušují povinnosti vztahující se ke správě daně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ale nespolehlivých firmem přibylo o třetinu méně. Aktuálně Dun & Bradstreet na černé listině nespolehlivých firem eviduje 22 789 subjektů – 5 544 nespolehlivých plátců DPH a 17 245 nespolehlivých osob.

 „Meziročně se celkový počet nespolehlivých subjektů zvýšil o 8 %. Z našich dlouhodobých statistik je zřejmé, že masivní přírůstky, na které jsme byli zvyklí ještě v roce 2019 jsou pryč. Příznivou zprávou je, že série lockdownů, která postihla vybrané sektory tuzemského hospodářství, neměla negativní vliv na zhoršení situace firem v oblasti daní,“ říká analytička Dun & Bradstreet, Petra Štěpánová.

Nejvíc nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob Dun & Bradstreet eviduje mezi společnostmi s ručením omezeným. Těch je v ČR aktuálně registrováno 501 273 je na seznam problémových firem zařazeno 17 767 z nich, což je 3,5 %. Současně společnosti s ručením omezeným víc než tři čtvrtiny z celkového počtu nespolehlivých subjektů. Z hlediska registrované adresy je rozmístění nespolehlivých firem nerovnoměrné. V hlavním městě má sídlo zhruba 43 % firem a 17 % fyzických osob, oproti tomu má však pražskou adresu přes 56 % nespolehlivých subjektů.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

Newsletter